ΕΛΙΝΟΪΛ: Πτώση πωλήσεων 24% στο α΄εξάμηνο 2020 και απαισιοδοξία για το β΄ εξάμηνο

Κατά το α’ εξάμηνο του 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της εταιρείας ΕΛΙΝΟΪΛ, που διαθέτει δίκτυο πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων με το εμπορικό σήμα ΕΛΙΝ ανήλθε σε 825,37 εκατ. ευρώ έναντι 1.084,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2019, καταγράφοντας μείωση 23,91%.

Το α’ εξάμηνο του 2020, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 23,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,54 εκατ. έναντι 9,03 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 27,57%.

Τα ενοποιημένα κέρδη του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 0,56 εκατ. έναντι Euro1,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 0,20 εκατ. έναντι 1,3 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Η διοίκησης της εταιρείας αναφέρει πως η πορεία της αγοράς στο β’ εξάμηνο του 2020 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της πανδημίας και την επίδραση αυτής στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε αντίθεση με ότι συνέβη το α’ εξάμηνο, όπου η αγορά καυσίμων παρουσίασε μια καθαρά οριακή πτώση, η μείωση των πωλήσεων στο β’ εξάμηνο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Εκτιμά επίσης ότι θα υπάρξει καθίζηση στις πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτού έχει προαγοραστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, λόγω των χαμηλών τιμών.

«Η απώλεια εσόδων από τον τουρισμό, τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας που λαμβάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η γενικότερη ανησυχία για την πορεία του ιού στην Ελλάδα με την έλευση ενός δεύτερου κύματος, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς στο σύνολο της», αναφέρει η ΕΛΙΝΟΙΛ.