ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αύξηση κεφαλαίου έως 50,4 εκατ. ευρώ στη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 50,4 εκατ. ευρώ, προτείνει η διοίκηση του Ομίλου Ελλάκτωρ στους μετόχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Γι΄αυτό η διοίκηση προχώρησε σε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 7 Ιανουαρίου 2020. Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάκτωρ, υπό τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση και τον Γιώργο Προβόπουλο, πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα τηλεδιάσκεψη.

Επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 41 εκατ. ευρώ

Η Άκτωρ θα χρειαστεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση, ύψους 41 εκατ. ευρώ, προκειμένου τα έργα σε Ελλάδα και Ρουμανία να είναι δυνατόν να αυτοχρηματοδοτηθούν και να καταστούν κερδοφόρα, όπως αναφέρεται στην παρουσίαση που συνόδευε την τηλεδιάσκεψη.

Από τα 50,4 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ, τα 40,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση της ΑΚΤΩΡ, «θέτοντας οριστικό τέλος στις ανάγκες του κατασκευαστικού βραχίονα για στήριξη από τον Όμιλο» όπως ανέφερε  η διοίκηση της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες. Ως προς τα 40,8 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στην ΑΚΤΩΡ, 20,8 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν απευθείας στην ελληνική αγορά για πληρωμές προμηθευτών, ενώ τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα κλείσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την έξοδο από δραστηριότητες του εξωτερικού, σχετιζόμενες κυρίως με την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Κατασκευής από τον Όμιλο μειώνονται και οι λειτουργικές ταμειακές της ροές βελτιώνονται, από -€83 εκ στην αρχή του 2019, σε -€2 εκ στο τρίτο 3μηνο του 2020. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώνονται συνεχώς σε κάθε τρίμηνο το 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η απόδοση των διεθνών δραστηριοτήτων επίσης ανακάμπτει, ιδιαίτερα μετά τη χρηματοδότηση των ζημιών από έργα κατασκευής φωτοβολταϊκών που αναγνωρίστηκαν στο τέλος του 2019.

Όπως ανέφεραν οι επικεφαλής της Ελλάκτωρ, απαιτούνται τα 2/3 των συμμετεχόντων στη γ.σ. για την έγκριση της απόφασης του δ.σ. για την προτεινόμενη ΑΜΚ. Οπως επίσης έγινε γνωστό, η Pemanoaro – σχήμα που ελέγχεται από τους αδερφούς Καλλιτσάντση και διαθέτει το 25,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας – έχει διατυπώσει την κατ’ αρχήν πρόθεσή της να στηρίξει τη συμμετοχή που της αναλογεί στην ΑΜΚ και όταν θα υπάρχουν οριστικές αποφάσεις θα προβεί στις αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Σε σχέση με τη διαφαινόμενη πρόθεση του ολλανδικού fund Reggeborgh Invest για απόκτηση μεγαλύτερου ποσοστού στην Ελλάκτωρ, όπως και για τη διαφαινόμενη πρόθεση ομάδας επιχειρηματικών για απόκτηση ποσοστού στον όμιλο, ο κ. Καλλιτσάντσης ανέφερε: «είμαι και θα παραμείνω υπέρ όλων όσοι επιθυμούν το καλό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κι απέναντι σε οποιονδήποτε ενεργεί ενάντια σε αυτό. Αυτό και η βούληση των μετόχων, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση, είναι οι μόνοι παράγοντες που μετρούν για εμένα».

Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για άντληση χρηματοδότησης

Πέραν της ΑΜΚ, η Ελλάκτωρ επιδιώκει επιπρόσθεση άντληση κεφαλαίων μέσω τραπεζικού δανεισμού και για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες, όπως αναφέρθηκε στη Γ.Σ.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνουν απώλειες της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ που θα πρέπει σταδιακά να χρηματοδοτηθούν μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 και σχετίζονται με τη διεθνή δραστηριότητα στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, ο Ελλάκτωρ έχει ήδη παράσχει κεφάλαια ύψους 20 εκατ. στην Άκτωρ (Σεπτ. και Οκτ. 2020), ενώ δρομολογείται η περαιτέρω χρηματοδότηση με κεφάλαια 15 εκατ. ευρώ.

Τι προηγήθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν τα τελευταία δυόμιση χρόνια υλοποιήθηκε εγχείρημα αναδιάταξης του τομέα της κατασκευής «Πέρα από τα έργα που είχαν εγκαταλειφθεί στα Βαλκάνια, τα εκατομμύρια των ζημιών, τις συμβάσεις και τις διεκδικήσεις (claims) που είχαν αφεθεί χωρίς επίβλεψη, η αναδιάρθρωση της κατασκευής από τη βάση ήταν μία τεράστια εργασία, τόσο από πλευράς πειθαρχίας όσο και από πλευράς χρόνου», όπως αναφέρθηκε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με όσα σημείωσε ο κ. Καλλιτσάντσης, είναι ότι η ΑΚΤΩΡ με παρουσία σε 30 χώρες και τζίρο 1,8 δισ. ευρώ δεν διέθετε κεντρικές πολιτικές και επίβλεψη των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές και τους πελάτες.

Η ΑΚΤΩΡ εφαρμόζει επί του παρόντος ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού, το οποίο αναμένεται να αποφέρει οφέλη της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ έως το 2023.  Η υλοποίηση του προγράμματος προχωράει βάσει του χρονοδιαγράμματος και σε αυτή τη φάση εστιάζει στην κεντρικοποίηση των Προμηθειών  σε επίπεδο Ομίλου, στον εξορθολογισμό των δαπανών προσωπικού, μέσω της ευθυγράμμισης του επιπέδου των αποδοχών και παροχών με την αγορά, συνδέοντας την αμοιβή με την απόδοση, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής και του μεγέθους της μέσω Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου και Συνταξιοδότησης, και διάθεση μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών, που έχουν αποφέρει εισπράξεις της τάξεως των 27 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Σε ποια έργα θα δοθεί έμφαση

Ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάκτωρ, ο Αν. Καλλιτσάντσης είπε πως στις Παραχωρήσεις έμφαση θα δοθεί στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με τουλάχιστον έναν νέο αυτοκινητόδρομο και στην προετοιμασία για το νέο διαγωνισμό της Αττικής Οδού.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η έγκαιρη ολοκλήρωση του τρέχοντος επενδυτικού σχεδίου και η ταχεία ανάπτυξη μέσω της διαμόρφωσης ελκυστικού χαρτοφυλακίου σε συνεργασία με την EDPR, ως Στρατηγικού Συνεργάτη και η περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της διαφοροποίησης τεχνολογιών ΑΠΕ, είναι οι βασικοί τομείς εστίασης.

Ως προς τον κλάδο του Περιβάλλοντος (Διαχείριση & Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων), στόχος είναι η αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της ΗΛΕΚΤΩΡ με στόχο ρυθμό ανάπτυξης αντίστοιχο με αυτόν της αγοράς, καθώς οι επενδύσεις που θα ξεκινήσουν την επόμενη πενταετία στην Ελλάδα αναμένεται να φθάσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Στην Κατασκευή, η προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της θέσης της ΑΚΤΩΡ στις βασικές αγορές μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, αξιοποιώντας παράλληλα τις θετικές προοπτικές του κλάδου ως αποτέλεσμα του κομβικού ρόλου που θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε.

Για την REDS το βάρος θα πέσει στην ανάπτυξη του Cambas Park και του ακινήτου της πρώην-Πήγασος, καθώς και σε επιλεκτικές επενδύσεις σε νέα ακίνητα.

Στις 7 Ιανουαρίου η Γ.Σ. 

Στο μεταξύ, για τις 7 Ιανουαρίου του 2021 ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του Ελλάκτορα, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να εξεταστεί το αίτημα του ολλανδικού fund Reggeborgh για αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια του εξώδικου των Ολλανδών προς τη διοίκηση της εταιρείας, το οποίο απεστάλη στις 3 Δεκεμβρίου του 2020, ως απόρροια της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των αδερφών Καλλιτσάντση και του ολλανδικού fund.

Υπενθυμίζεται ότι το Reggeborgh φαίνεται ότι ελέγχει περίπου το 10% του Ελλάκτορα, ενώ διαθέτει δικαίωμα προαίρεσης (call option) για ένα επιπλέον 12,5%, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα «χέρια» του Λεωνίδα Μπόμπολα.