ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ και βουτιά εσόδων (-37%) στο α΄τρίμηνο 2020

Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να ορθοποδήσει ξεκίνησε με το αριστερό και το 2020 και μάλιστα στην προ κορωνοϊού εποχή. Οι ενέργειες της διοίκησης για εξυγίανση κυρίως του κατασκευαστικού τομέα συνεχίζονται αλλά δεν έχουν φθάσει σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να απορροφήσουν άλλα κόστη και να καλύψουν αποτυχημένες ενέργειες του παρελθόντος. Αντίθετα, τα έσοδα υποχωρούν κάθετα, αλλά ο δανεισμός διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και εξυπηρετείται με πολύ υψηλό κόστος (μεγάλα επιτόκια). Λεπτομέρεια με μεγάλη σημασία είναι ότι το α΄τρίμηνο του 2020 παρατηρείται μείωση εσόδων και στον τομέα των Παραχωρήσεων, δηλαδή τον πιο ισχυρό κλάδο του ομίλου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης τα ενοποιημένα έσοδα το α΄τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν 37%  και διαμορφώθηκαν σε 225 εκατ. εκατ. ευρώ από 359 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2019. Τα έσοδα του α΄τριμήνου 2020 είναι χαμηλότερα κατά 13% και από τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου του 2019. Η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €135 εκατ. (από €261 εκατ. σε €126 εκατ.).
Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 65,9 εκατ. ευρώ έναντι 73,5 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση  10%.
Ακόμα και τα λειτουργικά κέρδη πριν τους τόκους, τους φόρους και τις αποσβέσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε 50,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 μειωμένο 18% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου όταν ήταν 61,6 εκατ. ευρώ.
Η μόνη βελτίωση αφορά το περιθώριο EBITDA που διαμορφώθηκε στο 22,5% το 1ο 3μηνο 2020 από 17,2% το 1ο 3μηνο 2019.

Ζημιές το καθαρό αποτέλεσμα

Τα 50,5 εκατ. ευρώ Ebitba «εξαφανίστηκαν» σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων και έγιναν ζημιές σε επίπεδο μετά φόρων. Η «εξαφάνιση» οφείλεται στο αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε μόλις 2,8 εκατ. ευρώ  από κέρδη 20,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 και  τα κέρδη μετά φόρων και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.
Ο καθαρός δανεισμός (δάνεια μείον διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στο τέλος του α΄τριμήνου 2020 σε 1,089 δισ. ευρώ από 1,028 δισ. ευρώ στις 31.12.2019 και 953 εκατ. ευρώ στις 30.6.2019 και 785 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Ακολουθούν οι επιδόσεις του ομίλου ανά κλάδο δραστηριότητας όπως τους καταγράφει η διοίκηση της εταιρείας:

Κλάδος κατασκευών

Το 1ο 3μηνο 2020 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €126 εκατ., μειωμένα κατά 52% (ή €135 εκατ.) έναντι εσόδων €261 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.
Το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€1,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι προσαρμοσμένου EBITDA (για μη επαναλαμβανόμενες  ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό) -€38,7 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 και €4,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.
Το 1ο 3μηνο 2020 οι ζημιές προ φόρων ήταν €6,3 εκατ. έναντι ζημιών €44 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 προσαρμοσμένες για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και ζημιών €1,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

Μείωση εσόδων οι Παραχωρήσεις 

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €50,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 17% έναντι εσόδων €60,7 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019. Συγκριτικά με τα έσοδα €57,4 εκατ. του 1ου 3μηνου 2019 τα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του 2020 παρουσίασαν μείωση κατά 12%. Η μείωση των εσόδων στο 1ο 3μηνο 2020 οφείλεται στη μειωμένη κυκλοφορία (Αττική Οδός -11%, Ολυμπία Οδός -10%, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου -11%) ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020 η αύξηση της κίνησης της Αττικής Οδού υπερέβη το 4% ενώ η αύξηση της κίνησης στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους κυμάνθηκε μεταξύ 9-20%. Η κίνηση του Μαρτίου επηρεάστηκε από την πανδημία του Covid-19, καθώς η κυβέρνηση επέβαλλε περιοριστικά μέτρα μετακίνησης. Ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η κίνηση στην Αττική Οδό από τις αρχές Μαΐου (μέσος όρος ημερήσιας διέλευσης οχημάτων 196χιλ. μεταξύ 18 και 28 Μαΐου έναντι 61χιλ. τον Απρίλιο 2020).
Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε €31,3 εκατ. το 1ο3μηνο 2020 έναντι €30,3 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 3% ενώ συγκριτικά με το 1ο 3μηνο 2019 (EBITDA € 37,3 εκατ.) μειώθηκε κατά 16%.
Το 1ο 3μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,2 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 και € 12,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

Αύξηση εσόδων από ΑΠΕ 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθε σε €23,9 εκατ. έναντι €15,1 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 59% ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (έσοδα €20,4 εκατ.) αυξήθηκε κατά 17%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος 491 MW έως τις 31.03.2020 εκ των οποίων 196 MW έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ενώ σε αρχικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται επιπλέον 88 MW. Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο 3μηνο 2020 ανήλθε σε €19,8 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 86%. Συγκριτικά με το 1ο 3μηνο 2019 (EBITDA €16,3 εκατ.) το EBITDA του 1ου 3μήνου 2020 παρουσίασε αύξηση 22% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.
Το 1ο 3μηνο 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €12,1 εκατ. έναντι €4,2 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 (+190%) και €10,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

Περιβάλλον

Τα έσοδα από τον κλάδο Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €22,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σχεδόν αμετάβλητα από το 4ο 3μηνο 2019 και αυξημένα από τα €18,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 κατά 22% λόγω της αύξησης ποσοστού υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων.
Οι προοπτικές εμφανίζονται ισχυρές, καθώς η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει επειγόντως στην υλοποίηση νέων υποδομών προκειμένου να συμμορφωθεί με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και να χρησιμοποιήσει τη διαθέσιμη κοινοτική χρηματοδότηση εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου. Οι επενδύσεις αναμένεται  να ξεκινήσουν εντός της επόμενης 5ετίας και προσδοκάται να ανέλθουν σε €2 δισ. για την επεξεργασία ~4 εκατομμυρίων τόνων αστικών αποβλήτων.
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,0 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι -€2,2 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 και μειωμένο κατά 8% (€4,4 εκατ.) έναντι του 1ου 3μηνου 2019, λόγω των αυξημένων γενικών εξόδων και της μειωμένης κερδοφορίας των κατασκευαστικών έργων.
Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €2,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι -€4,1 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 και €2,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €1,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, έναντι €2,3 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, μειωμένα κατά 20%, λόγω επίπτωσης του Covid-19 και αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2019 (έσοδα €1,6 εκατ.)
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €0,9 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 (+42%) και €0,7εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 (+79%) συνεχίζοντας να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης Ανάπτυξης του Smart Park και προ της περιόδου πανδημίας του Covid-19. Μετά την επαναλειτουργία του εμπορικού κέντρου στις 11 Μαΐου του 2020 η κίνηση αποκαθίσταται σταδιακά.
Τα Κέρδη προ φόρων ήταν €0,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 έναντι €0,1 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019 (+170%) και -€0,1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.
Κεφαλαιοποιώντας τον πολύ υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στο Real Estate, και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της κτηματαγοράς, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει αναθέσει στην REDS S.A. τη διαχείριση και λειτουργία της Μαρίνας.

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου Αναστασίου Καλλιτσάντση

“Οι επιδόσεις του 1ου 3μήνου 2020, με EBITDA στα €51 εκατ., καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου, καθώς το EBITDA σε όλους τους τομείς βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 4ο 3μηνο 2019, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, οι οποίες επηρέασαν τον Όμιλο και ειδικότερα τους τομείς των Παραχωρήσεων και της Ανάπτυξης Ακινήτων. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 1ο 3μηνο 2020 φθάνοντας 22,5%, που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 5 3μήνων.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία στα τέλη Μαρτίου 2020 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (€458 εκατ. έναντι €463 εκατ. στα τέλη του 2019). Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 1ου 3μήνου 2020 ανήλθε σε €1.089 εκατ., με καθαρό δανεισμό προς EBITDA της τάξης του 5,4x, με βάση ετησιοποιημένο EBITDA του 1ου 3μηνου 2020.
Ο μετασχηματισμός του Ομίλου προχωρά. Διαφοροποιούμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Παραχωρήσεων με την προσθήκη της Μαρίνα Αλίμου, οι ΑΠΕ προχωρούν με το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξής τους, το Περιβάλλον είναι σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει επερχόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης, όπως και ο τομέας Ανάπτυξης Ακινήτων.
Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του Κατασκευαστικού Τομέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη”.