ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε με καλύτερους όρους η αναχρηματοδότηση δανείων 900 εκατ.

Την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού με ταυτόχρονη σύναψη νέων δανείων συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ περίπου, ανακοίνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Όπως σχολιάζει η εισηγμένη «το γεγονός διασφαλίζει την επάρκεια κεφαλαίων για τις λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες του στα επόμενα δύο χρόνια».

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν ο Όμιλος αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό δάνειο, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσού σε €400 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών. Επίσης προέβη στη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους $250 εκατ. τριετούς διάρκειας.

Σημειώνεται ότι εντός του Α’ εξαμήνου 2018, υπεγράφη και η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου τριετούς διάρκειας με ταυτόχρονη αύξηση του ύψους του δανείου κατά €100 εκατ. σε €300 εκατ..

Βελτιωμένοι όροι 

Τα δάνεια, όπως σημειώνει η ανακοίνωση, έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένου του σημαντικά μειωμένου κόστους δανεισμού που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία του Ομίλου.

Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε η αύξηση της μέσης διάρκειας των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου. Τα δάνεια έχουν τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης γεγονός που παρέχει ευελιξία στη διαχείριση.

Η ζήτηση για συμμετοχή από τράπεζες ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του ελληνικού και διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στον Όμιλο