ΕΛΣΤΑΤ: Καθίζηση για υπηρεσίες διαφήμισης, εκδόσεις και νομικές-λογιστικές δραστηριότητες το β΄τρίμηνο του 2020

Στοιχεία για την πορεία των κύκλου εργασιών σε κλάδους του τομέα των υπηρεσιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Θετικό πρόσημο το β΄εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχαν οι δραστηριότητες καθαρισμού 12,4%, οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 4,6% και οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 0,4%.

Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση (-30%) είχε ο τομέας της διαφήμισης και έρευνας αγοράς, ακολουθούμενος από τις εκδοτικές δραστηριότητες (-17,5%) και τις νομικές και λογιστικές υπηρεσίες (-15,3%).

Αναλυτικά η μεταβολή των δεικτών έχει ως εξής:

 • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 4,6%
 • Δραστηριότητες καθαρισμού 12,4%
 • Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 0,4%
 • Εκδοτικές δραστηριότητες -17,5%
 • Τηλεπικοινωνίες -4,0%
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες -3,4%
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας -3,6%
 • Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες -15,3%
 • Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης -6,9%
 • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις -2,9%
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς -30,0%
 • Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες -14,2%
 • Δραστηριότητες απασχόλησης -0,1%
 • Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας -9,6%
 • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις -11,8%