Ενδιαφέρον νεοφυών για το ESG Innovation Challenge

Ολοκληρώθηκε η περίοδος υποβολής για τον διαγωνισμό ESG Innovation Challenge που διοργάνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB σε αποκλειστική συνεργασία με το μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece» και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τις 4 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό διαγωνισμό καινοτομίας που αποσκοπεί στη δημιουργία και εφαρμογή νέων μεθόδων αξιολόγησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, όχι μόνο με χρηματοοικονομικά κριτήρια βασισμένα στην οικονομική τους κατάσταση, αλλά και κριτήρια α) περιβαλλοντικά, κοινωνικά και παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης (ESG κριτήρια), και β) κριτήρια που σχετίζονται με τον βαθμό καινοτομίας και αξιολόγησης ενός project ή μιας επιχείρησης (Ιnnovation κριτήρια).

Ο διαγωνισμός, που ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τις startups και το αποτέλεσμα του ESG Innovation Challenge, θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τις 4 Νοεμβρίου, ημέρα της τελικής αξιολόγησης με τη μορφή pitching. Θα δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης συμβολαίου PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 40.000 ευρώ και για τις δύο θεματικές ενότητες συνολικά (20.000 ευρώ για κάθε θεματική ενότητα) με την προοπτική σύναψης σύμβασης εμπορικής συνεργασίας της HDB με την/τις εταιρεία/ες που θα διακριθούν.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τους Μιχάλη Ανδρεάδη, επιτελικό διευθυντή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως τον Χάρη Δούκα, αναπληρωτή καθηγητή ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής του ΕΜΠ, ‘Αγγελο Τσακανίκα, αναπληρωτή καθηγητή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και Αντώνη Λιβιεράτο, επίκουρο καθηγητή τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του ΕΚΠΑ και επιστημονικό σύμβουλο στον επιχειρηματικό επιταχυντή «Αρχιμήδης», καθώς και τον Στέργιο Σουγιουτζόγλου, γενικό διευθυντή της HDB, τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου, διευθυντή Επιχειρηματικής Καινοτομίας της HDB, και τον Κωνσταντίνο Καλογεράκη, διευθυντή FinTech Καινοτομίας της HDB.