Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Αδιαφάνεια στη Γενική Συνέλευση της Folli Follie και πολλά λεφτά στους συμβούλους

Κατά την ΓΣ της 20/02/20  της FF στην οποία συμμετείχε η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά την άρνηση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών να παρέχουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση προς τους μετόχους τους και την επιμονή τους να μετατρέπουν τις ΓΣ σε ανούσιες συνεντεύξεις τύπου.

Τα  8 ερωτήματα που θέσαμε  γραπτά πριν την ΓΣ  αλλά και  προφορικά κατά την διάρκεια της , είτε απαντήθηκαν  γενικόλογα  είτε δεν απαντήθηκαν  (ειδικά αυτά περί του τι απέγιναν τα 479 εκατ του δανεισμού και πως απωλέσθη το ταμείο των 176 εκατ ) .Γενικά δεν δόθηκε καμιά ουσιαστική πληροφορία με επίκληση του απορρήτου των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους. Ακούστηκε μάλιστα σε συνέλευση μετόχων ,ότι δεν μπορούν να δοθούν στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας γιατί αυτό θα συνιστούσε προνομιακή μεταχείριση των μετόχων!!

Η Ένωσή μας τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει επιστολή στην Ε.Κ. με την οποία αφενός θα ενημερώνει ότι δεν παρασχέθηκε αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας , και συγκεκριμένα δεν παρασχέθηκαν πληροφορίες ούτε για το ύψος των εσόδων και εξόδων της εταιρείας ούτε  για το ύψος των αμοιβών των διαφόρων συμβούλων αλλά και των μελών του ΔΣ   και παράλληλα θα απευθύνει αίτημα με το οποίο θα ζητάει  την κοινοποίηση όσων στοιχείων από το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου της PwC κατατέθηκαν κατά το πρόσφατο δικαστήριο με το οποίο άλλαξε η διοίκηση της FF.

Όσο για τις περίφημες εταιρικές αγωγές , αυτές παραπέμπονται  αορίστως  για μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος του διαχειριστικού έλεγχου της PwC (για το οποίο δεν δόθηκε χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση του)  .Πιθανότατα μετά από κάποιους μήνες ίσως  μας ανακοινωθεί ότι μετά την αρχική διακοπή της δικανικής έρευνας  της A&M και την αντικατάστασή της από την PwC , μπορεί να γίνει και 3ο νέο πόρισμα οπότε  και θα πρέπει να αναμένουμε εκ νέου την ολοκλήρωση του νέου πορίσματος.

Πολύπλοκη και ωφέλιμη μόνο για τους συμβούλους

Η Ένωσή μας θεωρεί επίσης  την δομή της προωθούμενης διαδικασίας εξυγίανσης μέσω σχηματισμού 2 νέων εταιρειών των  OpsCo και AssetsCo με έδρα πιθανότατα στο Λουξεμβούργο, άσκοπα πολύπλοκη που  δικαιολογεί ίσως μόνο την μεγάλη αμοιβή των συμβούλων που την συνέταξαν , και δεν μπορεί να δει τα πλεονεκτήματά της για την εταιρεία. Για αυτό το λόγο και δεν θεωρεί αρνητικό το γεγονός της πρόσφατης δέσμευσης των 804.728 μετοχών Dufry από την αρμόδια εισαγγελία ,καθώς αφενός έτσι θα προστατεύεται αυτό το περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας από την κατασπατάληση του σε αδιαφανείς αμοιβές συμβούλων , αφετέρου θα  αποτραπεί η εκποίηση του  στην χαμηλή τιμή που βρίσκεται σήμερα η μετοχή της Dufry,  η οποία πλησιάζει το ήμισυ αυτής που είχε πριν 2 έτη ( 80 ευρώ σήμερα έναντι 140 ευρώ πριν 2 έτη!)

Η Ένωσή και τα μέλη μας -μέτοχοι της FF , επιθυμούμε να σταθούμε αρωγοί στις προσπάθειες της νέας διοίκησης για να ανακάμψει αυτή η ακόμα και τώρα  δυναμική Ελληνική εταιρεία  , με την προϋπόθεση όμως να  επιδειχτεί  διάθεση συνεργασίας με τους μικρομετόχους και να αποδειχθεί στην πράξη ότι εννοεί πράγματι η διοίκηση της   τα όσα διακηρύττει περί διαφάνειας, κάτι που δυστυχώς στη ΓΣ της 20/02/20 δεν διαπιστώθηκε.

ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ!