Επεκτείνεται για τέσσερις μήνες η ισχύουσα σύμβαση ΕΥΔΑΠ – Δημοσίου

Σε εκ νέου συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο κατέληξε η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να παραταθεί η υπάρχουσα μεταξύ τους Σύμβαση του αποκλειστικού της δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς της, έως την 30η Απριλίου 2021.

Η προαναφερθείσα συμφωνία επικυρώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται πως το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο, με βάση τη σχετική σύμβαση, λήγει σήμερα, 31/12/2020, με option ανανέωσης για μια ακόμη 20ετία.