Επιτέλους, κάτι καλό γίνεται στις Επιχειρήσεις του Δημοσίου – Ο ρόλος της ΕΕΣΥΠ

Όλοι πλέον στην Ελλάδα, μετά τα τρία μνημόνια, έχουν παραδεχθεί ότι το…”μπάτε σκύλοι αλέστε”, το “τρυπώσαμε στο Δημόσιο και ησυχάσαμε”, “δημόσιο είναι, έχει λεφτά να πληρώνει”, αποτελούν βασικές αιτίες της χρεοκοπίας της χώρας.

Και όλοι, επίσης έχουν παραδεχθεί, ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, ότι το “πανηγύρι”, όχι μόνο λαμβάνει τέλος, αλλά και ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί, καθώς θα φέρει τα ίδια τα προ 10ετίας αποτελέσματα…

Καθοριστικός ο ρόλος για μια νέα, σύγχρονη πορεία των επιχειρήσεων του Δημοσίου, αναδεικνύεται αυτός των Διοικητικών Συμβουλίων, που οφείλουν να εφαρμόσουν την εταιρική διακυβέρνηση και ένα πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης, που θα οδηγήσουν σε μια νέα  εταιρική κουλτούρα, “εχέγγυο για τη διαφάνεια, την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και τη βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων”.

Δεν αρκούν όμως οι δράσεις των Διοικητικών Συμβουλίων για να γίνουν πράξεις ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στις επιχειρήσεις του Δημοσίου.  Απαιτείται και η ενεργός συμμετοχή όλων των στελεχών και των εργαζομένων, με στόχους τη δημιουργία αξίας για την ελληνική οικονομία  και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες – καταναλωτές.

Το δυστύχημα είναι, πως όλα τα παραπάνω, ακουγόντουσαν ως “παράλογα” για πολλά χρόνια πριν την κρίση. Το ευτύχημα όμως είναι ότι σήμερα, ακούγονται και – το κυριότερο- προωθούνται…

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε, παρακολουθώντας χθες το INVESTMENTS & LEGAL FRAMEWORK FORUM (υπό την αιγίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου), όπου έδωσαν το παρόν από πλευράς Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)  ο Νίκος Δημόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η Χριστίνα Κολιάτση, Νομική Σύμβουλος της εταιρείας, που αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει για την επιτυχία της αποστολής της ΕΕΣΥΠ, η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης στις δημόσιες επιχειρήσεις….

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των συνέδρων για το αν θεωρούν ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. πολιτικές και διαδικασίες) υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, οι σύνεδροι με μεγάλη πλειοψηφία θεωρούν ότι είτε αυτά απουσιάζουν εντελώς ή υπάρχουν μερικώς, αλλά χρειάζονται ανανέωση και μια στοχευμένη προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης…

Μάθαμε λοιπόν ότι η ΕΕΣΥΠ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα στοχοθεσίας και παρακολούθησης σε όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτήν, για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης στη Λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Επιτροπών Ελέγχου και Επενδύσεων αλλά και για την εφαρμογή διεθνών standards Εσωτερικού Ελέγχου…

Μάθαμε επίσης ότι ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί από την ΕΕΣΥΠ στη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των ανώτερων στελεχών των δημοσίων επιχειρήσεων προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης…

Επιτέλους, κάτι πάει να γίνει σωστό σε αυτή τη χώρα.

bankwars