Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη δημόσια πρόταση Sterner Stenhus Greece για Pasal

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 891η/30.9.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «STERNER STENHUS GREECE AB» προς τους μετόχους της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.