Εργασία από το σπίτι μία μέρα την εβδομάδα καθιερώνει η British American Tobacco Hellas

H British American Tobacco Hellas ανακοίνωσε στους εργαζομένους της ότι από σήμερα και για την επόμενη περίοδο, να επιλέγουν μια ημέρα κάθε εβδομάδα για εργασία από το σπίτι ή από όπου αλλού επιθυμεί ο κάθε εργαζόμενος, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την έξαρση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιλογή για εργασία από το σπίτι ή από όπου αλλού επιθυμεί ο κάθε εργαζόμενος, δεν συνεπάγεται καμία μισθολογική αλλαγή, γίνεται παράλληλα με τις ετήσιες αυξήσεις στις αποδοχές που παρέχει η British American Tobacco Hellas στους ανθρώπους της και έρχεται να προστεθεί και να ενισχύσει τις υπόλοιπες παροχές της εταιρείας προς τους εργαζόμενους της, όπως ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, συνταξιοδοτικό πλάνο, παροχή φαγητού κ.λπ.

Σημειώνεται ότι με το νέο σύστημα, που αρχικά δοκιμάστηκε πιλοτικά για 3 μήνες και έτυχε της καθολικής αποδοχής όλων των εργαζομένων, η εταιρεία διευκολύνει τους ανθρώπους της στην ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους κρίσεων όπως η τωρινή με την έξαρση του κορωνοϊού. Παράλληλα, δεδομένου ότι πρόκειται για μια μόνιμη παροχή προς τους εργαζόμενους, συμβάλλει στις προσπάθειες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με τον σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων.