Αισιοδοξούν οι βιομήχανοι της Βορείου Ελλάδος

Οι εκπρόσωποι των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας αισιοδοξούν τόσο για το τρέχον έτος, καθώς 4 στις 10 επιχειρήσεις έχουν αύξηση κερδών, όσο και για τα επόμενα τρία χρόνια και ζητούν από την κυβέρνηση να συνεχιστούν οι μεταρρυθίσεις. Αυτό προκύπτει από έρευνα γνώμης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε δείγμα 123 μελών του από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στην ίδια έρευνα ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να διατυπώσουν προτάσεις προς την κυβέρνηση.
Σε όλες τις απαντήσεις, το ποσοστό των επιχειρήσεων, που προσδοκούν βελτίωση κατάστασης στα επόμενα τρία χρόνια, είναι σημαντικά μεγαλύτερο (από 13% εως 46%), σε σχέση με το αντίστοιχο του Δεκεμβρίου του 2018. Ενδεικτικά, το 91% των επιχειρήσεων σήμερα προσδοκά ότι η παροχή κινήτρων για επενδύσεις θα βελτιωθεί την επόμενη τριετία, έναντι ποσοστού 61% τον Δεκέμβριο του 2018 (+38%), ενώ το 78% εκτιμά ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα θα βελτιωθεί η ρευστότητα, έναντι ποσοστού 32% στην αντίστοιχη έρευνα πέρυσι (+46%).

Αύξηση κερδών για 4 στις 10 επιχειρήσεις

Σχετικά με ερώτηση που τέθηκε για την πορεία του κύκλου εργασιών τους το τελευταίο εξάμηνο, τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες (40%) απάντησαν ότι αυξήθηκε, έναντι μόλις 5%, που δήλωσαν ότι μειώθηκε και 55% που επισήμαναν ότι διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα. Σε σχέση με τα καθαρά κέρδη τους, το 63% απάντησε ότι έμειναν στα ίδια επίπεδα, το 30% ότι αυξήθηκαν και το 7% ότι μειώθηκαν, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τη ρευστότητα ήταν 71%, 17% και 12% και για το κόστος δανεισμού 89%, 8% και 3%. Σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (ποσοστό 67%) δήλωσαν ότι το τελευταίο εξάμηνο είδαν τον αριθμό των πελατών τους να αυξάνεται, το 24% δεν διαπίστωσε αλλαγή, ενώ το 9% ειχε λιγότερους πελάτες. Σταθερές παρέμειναν οι εξαγωγές για επτά στους δέκα, ενώ για το 19% των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν και για το 11% μειώθηκαν. Μειωμένες ήταν οι απαιτήσεις από πελάτες για το 45%, σταθερές για το 41% κι αυξημένες για το 14%, ενώ το 85% διατήρησε τον αριθμό των εργαζομένων του, το 10% τον αύξησε και το 5% τον μείωσε.

Υψηλοί οι φορολογικοί συντελεστές

Αρνητικές γνώμες έχουν οι βιομήχανοι για το ύψος των φορολογικών συντελεστών. Αυτό αποτελεί τον κυριότερο “βραχνά” για τις συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις, αφού σε ποσοστό 95% το αξιολογούν ως πρόσκομμα στη λειτουργία τους. Βέβαια, στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο που προβλέπει μείωση των συντελεστών για τις επιχειρήσεις από τα κέρδη του 2019 και από τα μερίσματα.
Σχεδόν στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις (ποσοστό 99%), προσδοκούν βελτίωση του ύψους των φορολογικών συντελεστών την επόμενη τριετία. Κατά σειρά, οι επιχειρήσεις του δείγματος δήλωσαν επίσης ως προσκόμματα (πολλαπλές απαντήσεις) την ανεπαρκή παροχή κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων (88%), την έλλειψη ρευστότητας στην οικονομία (85%), το εργασιακό περιβάλλον (78%), τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος (77%) και της αγοράς (69%), το περιβάλλον παραγωγής καινοτομίας (62%), την ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης (60%) και τις υποδομές (58%).

Η φοροδιαφυγή στην κουρφή της κριτικής

Σχετικά με τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής από τώρα και για τα επόμενα τρία χρόνια για την έμπρακτη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΕ θεωρούν ότι στην κορυφή πρέπει να τεθεί η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (92%) και ακολουθούν: ενισχύσεις και κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (90%), μείωση των συντελεστων φορολογίας (89%), λιγότερο αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων (83%), ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων (78%), ενίσχυση ρευστότητας (75%), βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος (70%), αύξηση των δημόσιων επενδύσεων (68%), πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις (65%) και μείωση του κόστους της ενέργειας (59%).

Παράγοντες που διαμορφώνουν το περιβάλλον

% των επιχειρήσεων που τον αξιολογούν ως πρόσκομμα στη λειτουργία τους % επιχειρήσεων ΣΗΜΕΡΑ που προσδοκούν τη βελτίωσή του τα επόμενα 3 χρόνια % επιχειρήσεων τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2018 που προσδοκούν τη βελτίωσή του τα επόμενα 3 χρόνια ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Δεκέμβριος 2019 σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2018
Ύψος των φορολογικών συντελεστών 95% 99% 61% 38%
Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων 88% 91% 52% 39%
Ρευστότητα στην οικονομία 85% 78% 32% 46%
Εργασιακό περιβάλλον 78% 70% 24% 46%
Λειτουργία του τραπεζικού συστήματος 77% 82% 45% 37%
Λειτουργία της αγοράς 69% 83% 50% 33%
Περιβάλλον παραγωγής καινοτομίας 62% 75% 52% 23%
Ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης 60% 75% 60% 15%
Υποδομές 58% 72% 65% 13%

 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τηw έρευνας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε: «Οι προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας από την υλοποίηση του προγράμματος της νέας κυβέρνησης για την επαναφορά της πατρίδας μας στις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παρεκκλίνει. Ευελπιστούμε στη μετεξέλιξή της χώρας μας σε σύγχρονο κράτος, αντάξιο των προσδοκιών που έχει το υγιές κομμάτι της κοινωνίας της. Η επιχειρηματική κοινότητα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες ρεαλιστικές θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη συνολικά, θα σταθεί υποστηρικτής στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, η οποία όμως έχει και την τελική ευθύνη να λάβει τις σωστές αποφάσεις και να τις υλοποιήσει με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα».

10 προτάσεις πολιτικής

Η έρευνα γνώμης ολοκληρώθηκε με την παροχή από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφορικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν απ’ την κυβέρνηση από τώρα και στο εξής για την ανάταξη της οικονομίας και την πρόοδο της χώρας. Αυτές κατά σειρά προτεραιότητας, είναι:

  1. Απαρέγκλιτη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της κυβέρνησης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα.
  2. Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος και μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και πολίτες.
  3. Περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας, με πρώτη προτεραιότητα τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
  4. Παροχή επενδυτικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων
  5. Βελτίωση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και θεσμοθέτηση ευνοϊκότερων όρων απ’ τους σημερινούς, για την παροχή ρευστότητας και την υλοποίηση επενδύσεων.
  6. Παροχή κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης.
  7. Ρύθμιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων δανείων» το οποίο αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητα των συνεπών επιχειρήσεων.
  8. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
  9. Μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία.
  10. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και ειδικά εκείνων που έχουν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών με τις επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης τους και στην αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων που διευκολύνει τη συναλλαγή τους με επιχειρήσεις και πολίτες.