Εθνική Τράπεζα: Κέρδη €423 εκατ., αλλά περισσότερα από τα μισά έκτακτα

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 της Εθνικής Τράπεζας συνοδεύτηκε περισσότερο από ικανοποίηση λόγω υψηλών καθαρών κερδών και μείωσης κόστους και λιγότερο από απογοήτευση λόγω μείωσης εσόδων από τόκους στο γ’ τρίμηνο. Ωστόσο, η υψηλή, καθαρή (μετά από φόρους) κερδοφορία που ανακοινώθηκε προήλθε από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και είναι έκτακτα κέρδη, τα οποία συνήθως δεν επαναλαμβάνονται.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς

Αναλυτικά, στο γ΄τρίμηνο του 2019 τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν μείωση 3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τριμηνο (β΄τρίμηνο 2019) αλλά στο σύνολο του 9μήνου η πορεία των καθαρών εσόδων διατήρησε θετικό ρυθμό της τάξης του 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα καθαρά έσοδα από τόκους στο γ’ τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 300 εκατ. ευρώ από 309 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο ενώ στο σύνολο του 9μήνου ήταν αυξημένα 898 εκατ. ευρώ από 840 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αυξημένες προμήθειες λιανικής 12%!

Το θέμα που προέκυψε με τις αυξημένες προμήθειες στις τράπεζες εις βάρος των πελατών των τραπεζών στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας οδήγησε σε αύξηση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες (+5% σε ετήσια βάση), ενώ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση 12% των εσόδων από προμήθειες λιανικής τραπεζικής, ακριβώς δηλαδή η κατηγορία που πλήττει τους απλούς πελάτες των τραπεζών.

257 εκατ. έκτακτα κέρδη

Το νούμερο που έκανε τη διαφορά στο καθαρό αποτέλεσμα ήταν τα έσοδα από χρηματοοοικονομικές πράξεις που στο 9μηνο ανήλθαν σε 257 εκατ. ευρώ από αρνητικό αποτέλεσμα (-24 εκατ. ευρώ), το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη αυτά προήλθαν κυρίως από
α) μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ το Α’ τρίμηνο 2019 (€65 εκατ.),
β) την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” το Β’ τρίμηνο 2019 (€30 εκατ.),
γ) την πώληση κρατικών ομολόγων το Γ’ τρίμηνο 2019 (€118 εκατ.)

Στα θετικά και η μείωση κατά 7% των λειτουργικών δαπανών στα 621 εκατ. ευρώ έναντι 664 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια η Εθνική Τράπεζα στο γ’ τρίμηνο έκανε σχεδόν τις ίδιες προβλέψεις με το β΄τρίμηνο 101 εκατ. ευρώ και 99 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ στο 9μηνο οι προβλέψεις ήταν αυξημένες στα 303 εκατ. ευρώ από 238 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ετσι τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο 9μηνο ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ από μόλις 61 εκατ. ευρώ στο περσινό αντίστοιχο διάστημα.
Αυτή η κερδοφορία έδωσε την ευχέρεια στη διοίκηση της ΕΤΕ να κάνει πρόβλεψη 36 εκατ. ευρώ για το ΛΕΠΕΤΕ, δηλαδή για το ταμείο των τρπεζοϋπαλλήλων, το οποίο έχει απαίτηση από την Εθνική Τράπεζα πολλαπλάσιο ποσό. Επιπλέον άλλα 110 εκατ. ευρώ αφαιρέθηκαν ως κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, γεγονός, που θα επιτρέψει στην τράπεζα να κάνει καλύτερη διαχείριση του κόστους τον επόμενο χρόνο.

Στο 34,1% ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

O δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 240μ.β. (2,4%) σε τριμηνιαία βάση και 700μ.β. (7%) από την αρχή του έτους σε 34,1% το Γ’ τρίμηνο 2019, με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 53,8.
Η ΕΤΕ κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου 2019, προχώρησε σε πλειστηριασμούς 742 ακινήτων , σημειώνοντας αύξηση 55% σε ετήσια βάση ενώ οι σχεδιαζόμενοι πλειστηριασμοί για το έτος εκτιμώνται σε 1.300 περίπου (στοιχεία τέλος Σεπτεμβρίου).

Στο 68% ο δείκτης καταθέσεις προς δάνεια

Οι καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €42,8 δισ. το Γ’ τρίμηνο 2019 (-€0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση). Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €41,4 δισ. (-€0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση), παρά τις εκροές κρατικών καταθέσεων ύψους €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση (-€1,8 δισ. από την αρχή του έτους). Οι καταθέσεις στις λοιπές διεθνείς δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 3,0% σε τριμηνιαία βάση, σε €1,3 δισ. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με το εννεάμηνο 2018, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ύψους €1,4 δισ. στην Ελλάδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 67% στην Ελλάδα και σε 68% σε επίπεδο Ομίλου το Γ’ τρίμηνο 2019.

Χρ. Ιωάννου
cioannou@ceo.gr