Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 10 δράσεις που ξεχώρισαν το 2019

Μια ακόμα δημιουργική χρονιά για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) ολοκληρώνεται. Το 2019 εργαστήκαμε πάνω στα κεκτημένα των προηγούμενων ετών, ενώ δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια πιο δυναμική πορεία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του με αφορμή την ολοκλήρωση του 2019 ο διευθυντής του ιδρύματος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου. Στο ίδιο μήνυμα καταγράφει ορισμένες από τις πιο σημαντικές διακρίσεις και δραστηριότητες του ΕΙΕ για τη χρονιά που φεύγει:

• την πρώτη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για την Ελλάδα στην κατηγορία “Εφαρμοσμένες Επιστήμες Ζωής” με Consolidator Grant προς τον Ερευνητή Β’ του ΙΧΒ/ΕΙΕ Δρ. Γεώργιο Σκρέτα

• τις δημοσιεύσεις εργασιών των Ερευνητών του ΕΙΕ σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, όπως τα: “Science Advances”, “EMBO Molecular Medicine”, “ACS Applied Materials & Interfaces”, “Journal of Polymer Science” κ.α.

• την έναρξη του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: από την ογκογένεση στη θεραπεία» σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Κρήτης

• τη σύναψη συνεργασίας με την Pfizer Hellas S.A. μέσω του προγράμματος “Advancing Science” με πρώτο βήμα τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΠΜΣ “Βιοεπιχειρείν” (ΙΧΒ/ΕΙΕ) καθώς και υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές του ΕΙΕ στον τομέα της υγείας

• τα νέα ερευνητικά έργα για το ΙΙΕ/ΕΙΕ, καρποί διεθνών συνεργασιών, όπως η «Βάση δεδομένων των Γερμανικών στρατιωτικών και παραστρατιωτικών μονάδων στην Ελλάδα 1941-1944/45», που χρηματοδοτείται από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον

• την ενεργό συμμετοχή του ΙΙΕ/ΕΙΕ στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους με σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και εκδόσεων

• την παράταση της διμερούς συνεργασίας του ACCC/EIE και του DFKZ στην έρευνα για τον καρκίνο μέχρι το 2024

• την έρευνα των ACCC – DFKZ στα συζυγιακά πολυμερή για εφαρμογές σε optical imaging και photoacoustic imaging σε προκλινικό επίπεδο για τη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων όγκων.

Επιπλέον, το 2019 ιδρύσαμε δύο ακόμη τεχνοβλαστούς (spin-off εταιρείες) στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας για τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά, αξιοποιώντας εμπορικά τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγουν οι νέοι επιστήμονες του ΕΙΕ.

Ακόμα, ενδυναμώσαμε τις ήδη θεσμοθετημένες δράσεις, όπως είναι οι “Μορφωτικές Εκδηλώσεις”, που φέρνουν την κοινωνία κοντά στην επιστήμη, ενώ διοργανώσαμε δεκάδες ομιλίες σε θέματα αιχμής τόσο για το επιστημονικό όσο και για το γενικό κοινό με επιφανείς ομιλητές.

Στόχος μας και για την επόμενη χρονιά είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε αδιάλειπτα και με αφοσίωση στο όραμα που επί 60 και πλέον έτη υπηρετούμε, την ανάπτυξη επιστημονικής αριστείας σε διεθνές επίπεδο και την προώθηση της καινοτομίας.