Αίτημα για να γίνει ο γύρος Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν

Την επίσπευση των διαδικασιών για να συμπεριληφθεί ο ελληνικός γύρος στον κατάλογο των εθνικών προϊόντων ζητά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ). Ο Σύνδεσμος θεωρεί ελληνική πατέντα τον τρόπο παρασκευής του και ότι δεν έχει σχέση με το τουρκικό ντονέρ, το οποίο δεν παρασκευάζεται από χοιρινό, αλλά χρησιμοποιείται αρνίσιο κρέας, μοσχαρίσιο ή κρέας κοτόπουλου.

Ο Σύνδεσμος πιέζει για την άμεση διαβίβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του φακέλου προκειμένου να αναγνωριστεί ο γύρος ως Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), – όπως είναι η φέτα και το γιαούρτι – επισημαίνοντας ότι και η συνέχεια της διαδικασίας αναγνώρισης σε κοινοτικό επίπεδο θα είναι δύσκολη και χρονοβόρα.

Πράγματι, η δυσκολία και τα εμπόδια θα είναι μεγάλα. Θυμίζουμε πως πριν από λίγους μήνες η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) είχε υποβάλει ένσταση κατά του φακέλου του ΣΕΒΕΚ, καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να λάβει πιστοποίηση ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ). Η διαφορά ΕΠΙΠ και ΠΓΕ έγκειται στο γεγονός ότι το σήμα ΕΠΙΠ αφορά στην πιστοποίηση του τρόπου παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή τη συνταγή του, ανεξάρτητα από την προέλευση της πρώτης ύλης, ενώ με το σήμα ΠΓΕ πιστοποιείται η γεωγραφική προέλευση του προϊόντος, εν προκειμένω του χοιρινού κρέατος.