Euler Hermes: Το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά +4,1% το 2022 παρά την εξάπλωση του ιού

Παρά τις εκ νέου ανησυχίες για την εξελισσόμενη δυναμική του ιού, η δυναμική της ανάπτυξης έχει συγκρατηθεί από την κατανάλωση, τις αυξανόμενες επενδύσεις και την έντονη ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου.

Euler Hermes, ο κορυφαίοςπάροχος ασφάλισης πιστώσεων στον κόσμο, αναμένει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα αυξηθεί κατά +4,1% το 2022 πριν συγκλίνει με την τάση ανάπτυξης στο +3,2% το 2023.

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή αλλά άνιση, με αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των προηγμένων και των αναδυόμενων οικονομιών.

ΗEulerHermes αναμένει ότι η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τηνOmicron θα μειώσει (μόνο) έως και -0,3% της αύξησης του ΑΕΠ στις προηγμένες οικονομίες το 1ο τρίμηνο, αλλά θα αυξήσει την αναστάτωσηστην εργασία και το παγκόσμιο εμπόριο. Οι προηγμένες οικονομίες θα συνεχίσουν να κατέχουν ηγετική θέση σε περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ (+2,2% το 2022 και +1,6% το 2023) ενώ οι αναδυόμενες αγορές υστερούν — για πρώτη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (GFC). Οι προβλέψεις μας για το ΑΕΠ για το 2022 παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, με την Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ να αναμένεται να αναπτυχθούν κατά +4,1% και +3,9%, αντίστοιχα, ενώ η ανάπτυξη στην Κίνα επιβραδύνεται στο +5,2% λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στον τομέα των ακινήτων και της επικέντρωσης του ενδιαφέροντοςτης κυβέρνησης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η χαμηλότερη συμβολή της Κίνας στην αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ από το 2015 είναι πιθανό να έχει αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις στις αναδυόμενες αγορές των οποίων η ανάκαμψη θα είναι πιο περιορισμένη σε σύγκριση με προηγούμενες κρίσεις.

Το παγκόσμιο εμπόριο επεκτείνεται για άλλη μια φορά πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, αλλά θα διαταραχθεί από τα σημεία συμφόρησης της εργασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, που ενισχύονται από την Omicron.

Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί κατά +5,4% το 2022 και +4,0% το 2023. Βραχυπρόθεσμα, οι εστίες Omicron θα διατηρήσουν υψηλές διαταραχές και πιέσεις κόστους. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο έως τεσσάρων μηνών, αναμένουμε κάποια απώλεια προστιθέμενης αξίας σε κλάδους που έχουν πληγεί σοβαρά με χαμηλές (ή καθόλου) δυνατότητες τηλεργασίας και υψηλότερο πληθωρισμό λόγω της αλυσίδας εφοδιασμού και των ελλείψεων παραγωγής στην Κίνα να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του αυξημένου πληθωρισμού σε 1,5% έως 2,0% στην Ευρωζώνη, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, εξακολουθούμε να αναμένουμε μια καμπή κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους λόγω: (i) μείωσης των καταναλωτικών δαπανών για διαρκή αγαθά, δεδομένων των μεγαλύτερων κύκλων αντικατάστασής τους και της στροφής προς βιώσιμες καταναλωτικές συμπεριφορές﮲ (ii) χαμηλότερες ελλείψεις εισροών καθώς τα αποθέματα επιστρέφουν (ή και ξεπερνούν) τα προ κρίσης επίπεδα στους περισσότερους τομείς και (iii) μικρότερους χρόνους παράδοσης, καθώς η υψηλότερη χωρητικότητα μειώνει τους περιορισμούς της ναυτιλίας.

Αναμένονταν διάχυτες ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης για να διατηρηθεί ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές.

Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να επιβραδυνθεί φέτος καθώς η ανάκαμψη εδραιώνεται, αντανακλώντας κυρίως τη σταδιακή κατάργηση των μεταβατικών παραγόντων, την εξασθένιση των συνεπειών της σύγκλισης των οικονομιών (catch-upeffects) της ζήτησης αγαθών και τη μείωση των τιμών της ενέργειας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την κλίμακα και τη διάρκεια των πληθωριστικών πιέσεων, οι κεντρικές τράπεζες στρέφονται προς μια πιο επιθετική νομισματική στάση για να αποτρέψουντην ενσωμάτωση τουπληθωρισμού. Η δημοσιονομική ώθηση στην Ευρώπη θα είναι ισχυρότερη από ό,τι στις ΗΠΑ φέτος, αλλά θα μειωθεί γρήγορα καθώς οι περισσότερες χώρες ξεκινούν την πορεία εξυγίανσής τους. Οι περισσότερες χώρες αναδυόμενων αγορών μειώνουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και αναδομούν δημοσιονομικό χώρο, αλλά οι εξαγωγείς εμπορευμάτων παραμένουν ευάλωτοι απέναντι στην επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης από την Κίνα.

Το 2021, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από την Ευρωζώνη (+8,1% έναντι +5,2% σε πραγματικούς όρους). Η μετάλλαξηΟmicron μπορεί να κόστισε 0,2% της ανάπτυξης το 4ο τρίμηνο του 2021, αλλά ο αντίκτυπός της στην αύξηση του ΑΕΠ φέτος αναμένεται να είναι περιορισμένος. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να φθάσει +3,5% το 2022 και +4,3% το 2023. Εκτός από την ιδιωτική κατανάλωση που αναμένεται να αυξηθεί κατά +7% το 2022 και +4% το 2023, βλέπουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις ως κύριο μοχλό της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει μειώσει σημαντικά το βάρος του από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), ενισχύοντας την ικανότητά του να παρέχει πιστώσεις στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ (NGEU), ύψους 18% του ΑΕΠ (επιχορηγήσεις και δάνεια), δημιουργεί μια πρόσθετη ώθηση για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Υπολογίζουμε τον αντίκτυπο της NGEU στην ανάπτυξη σε 7% σωρευτική ανάπτυξη μέχρι το 2026.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει στο 2,2% το 2022 ενώ η ανεργία θα παραμείνει σταθερή στο 15,3%. Η Δημόσια οικονομία παραμένει επηρεασμένη από τα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία (8,7% του ΑΕΠ), αλλά καθώς αναμένουμε να καταργηθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους, το έλλειμμα θα μειωθεί από 9,3% του ΑΕΠ το 2021 σε 3,9% το 2022 και 2,5% το 2023.