Eurobank: Ανώτατη τιμή 1,9 ευρώ για την επαναγορά του 1,4% του ΤΧΣ – Στις 20 Ιουλίου η τακτική Γ.Σ.

Mέγιστο το 1,9 ευρώ ανά μετοχή προτείνει στους μετόχους η διοίκηση της Eurobank για την επαναγορά του 1,4% του μετοχικού κεφαλαίου από το ΤΧΣ.

Το θέμα έχει ενταχθεί στη ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. προτείνει να εγκρίνουν οι μέτοχοι την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με προσυμφωνημένη συναλλαγή.

Όπως επισημαίνεται η Επαναγορά προβλέπεται στη Στρατηγική Aπoεπένδυσης του Ταμείου και έχει λάβει έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Το Δ.Σ. κρίνει ότι το εταιρικό συμφέρον επιβάλλει την επιστροφή σε μία καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση και την παύση των ιδιαίτερων δικαιωμάτων του Ταμείου στην Εταιρεία. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. θεωρεί πως το υπερισχύον εταιρικό συμφέρον δικαιολογεί την Επαναγορά μόνο από το Ταμείο, κι όχι από όλους τους μετόχους κατ’ αναλογία.

Μετά την ολοκλήρωση της Επαναγοράς, η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της Διοίκησής της ή/και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ο αριθμός μετοχών προς αγορά είναι το σύνολο των μετοχών εκδόσεώς της που κατέχει το Ταμείο, δηλαδή 52.080.673 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,4% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται στα €1,90 ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα €1,10 ανά μετοχή.

Στις 20 Ιουλίου η τακτική Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και αύξηση των μελών του

Την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή των νέων μελών του καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών που θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της εισηγμένης, οι μέτοχοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2022. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023.

4. Απόκτηση ιδίων μετοχών.

5. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2022 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2023 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022.

8. Εγκρίσεις βάσει του άρθρου 86 του Ν. 4261/2014.

9. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

11. Ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την επικαιροποίησή του.

13. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

14. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

H Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.