ΕΥΑΘ: Στις 30/4 μετατέθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση

Στις 30 Απριλίου 2020 μετατέθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ, λόγω κορωνοϊού.
Ειδικότερα, η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε τη μετάθεση ημερομηνίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας από την 10.04.2020 στις 30.04.2020, λόγω μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζουν οι κανόνες δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ, ως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης της εταιρίας εξαιτίας του COVID-19, με νέες διατυπώσεις δημοσιότητας (νέα πρόσκληση των μετόχων σε αυτήν).