Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Οι γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών δεν οδηγούν σε αθέτηση πληρωμών – Δήλωση Σταϊκούρα

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) εξέδωσε χθες οδηγίες για το πως οι τράπεζες θα χειρίζονται το επόμενο διάστημα τις γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών.

Συγκεκριμένα, η EBA διευκρίνισε ότι οι γενικευμένες καθυστερήσεις πληρωμών λόγω νομοθετικών πρωτοβουλιών των κυβερνήσεων απευθύνονται σε όλους τους δανειολήπτες και δεν οδηγούν σε αυτόματη ταξινόμηση σε αθέτηση ή αδυναμία πληρωμής.

Οι τράπεζες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να κάνουν μεμονωμένες αξιολογήσεις της πιθανότητας πληρωμής.

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή επεσήμανε ότι, κατά την εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου IFRS 9, τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο βαθμό κρίσης και να διακρίνουν τους δανειολήπτες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από τη σημερινή κατάσταση μακροπρόθεσμα και αυτούς που θα επηρεαστεί και δεν θα αποκατασταθεί η φερεγγυότητά τους.

Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν προσωρινά τα κριτήρια για το πότε ένα δάνειο κατατάσσεται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή ανοίγματα. Μέχρι σήμερα ένα δάνειο κατατάσσεται σε μη ενήμερα όταν ο δανειολήπτης δεν πληρώνει ούτε κεφάλαιο ούτε τόκους για διάστημα 90 ημέρων.

Δήλωση Σταϊκούρα 

Στο θέμα αναφέρθηκε σήμερα με ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δηλώνοντας τα εξής:

Οι χθεσινές διευκρινίσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών για την τραπεζική αγορά και την κεφαλαιαγορά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τα μέτρα που πρόσφατα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Μέτρα αναφορικά με την προσωρινή αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, εχθές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προέβη σε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Οι διευκρινίσεις αυτές, ιδίως αναφορικά με την ευελιξία στην εποπτική και λογιστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων δανείων και την αναγνώριση του πιστωτικού κινδύνου, θα διευκολύνουν τις αποφάσεις των τραπεζών, στην επιβεβλημένη προσπάθειά τους να στηρίξουν τους συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παρόμοια ανακοίνωση, ειδικά για λογιστικά θέματα, εξέδωσε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ότι η ευελιξία που δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο δεν σχετίζεται με τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τηρείται στο ακέραιο.

Συνεπώς, οι χθεσινές διευκρινίσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών έρχονται να καταδείξουν τόσο τη σωστή κατεύθυνση, όσο και την ταχύτητα με την οποία κινείται το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους από τον κορονοϊό.

Οι τράπεζες οφείλουν πλέον, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, να ενεργήσουν, όπως ξεκίνησαν να κάνουν, προς την κατεύθυνση που συμφωνήσαμε.