Ευρωζώνη: Μείωση της ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια, αύξηση για στεγαστικά, καταναλωτικά

Η καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 (για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2013) αν και οι τράπεζες ανέμεναν ότι θα παρέμενε συνολικά σταθερή. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τη σχετική έρευνα που πραγματοποιεί κάθε τρίμηνο στις τράπεζες της ευρωζώνης (στην Ελλάδα αυξήθηκε συνολικά η ζήτηση για δάνεια).
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η ζήτηση επιχειρηματικών δανείων συνέχισε να στηρίζεται από το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων και, σε μικρότερο βαθμό, από τις δραστηριότητες για εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Αντίθετα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, καθοδηγούμενες κυρίως από το χαμηλό γενικό επίπεδο των επιτοκίων, ενώ οι ευνοϊκές προοπτικές της στεγαστικής αγοράς και η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνέβαλαν, επίσης, θετικά.
Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών πιστώσεων και άλλων δανείων στα νοικοκυριά αυξήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, με οδηγό το χαμηλό γενικό επίπεδο επιτοκίων, την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις αυξημένες δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Όσον αφορά τις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της ζώνης του ευρώ, οι κανόνες για τις χορηγήσεις προς οι επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότεροι στην Ισπανία και τη Γαλλία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ έμειναν αμετάβλητοι στη Γερμανία και την Ιταλία.
Για τα στεγαστικά δάνεια, οι κανόνες πιστοληπτικής διαβάθμισης στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία έγιναν πιο ελαστικοί ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι στη Γερμανία.
Η καθαρή ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκε στην Ισπανία και  σε  μικρότερο βαθμό στη Γαλλία, ενώ η καθαρή ζήτηση αυξήθηκε στη Γερμανία και παρέμεινε αμετάβλητη στην Ιταλία. Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε στη Γαλλία, στη Γερμανία και την Ιταλία, αλλά υποχώρησε στην Ισπανία. 

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης ανέφεραν ότι οι ρυθμιστικές ή εποπτικές δράσεις συνέχισαν να έχουν ενισχυτική επίδραση στις κεφαλαιακές θέσεις τους στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 καθώς και μία περιοριστική επίπτωση στους πιστωτικούς κανόνες για όλες τις κατηγορίες δανείων. Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, οι τράπεζες ανέφεραν μία μικρή περιοριστική επίπτωση στους πιστωτικούς κανόνες στις επιχειρήσεις και την καταναλωτική πίστη στο δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Όσον αφορά την τρίτη σειρά στοχευμένων μακροπρόθεσμων δανείων (TLTRO-III), οι τράπεζες σημείωσαν ότι τα χρησιμοποίησαν κυρίως για τη χορήγηση δανείων στον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα. Το κίνητρο της κερδοφορίας ήταν ο πιο σημαντικός λόγος συμμετοχής των τραπεζών στο TLTRO-III έως τώρα.