EY: Πώς σχεδιάζεται και ολοκληρώνεται μία δημόσια εγγραφή;

Μία σημαντική εκδήλωση ενημέρωσης γύρω από τις δημόσιες εγγραφές και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, με τίτλο, “Planning and Executing Your IPO”,  διοργάνωσε η EY Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία και συμμετοχή της Milbank και την υποστήριξη της Endeavor, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν το moneyreview.gr

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ιδρυτές, μέτοχοι και ανώτατα διοικητικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων. Εξειδικευμένα στελέχη της EY και της διεθνούς δικηγορικής εταιρείας Milbank, μαζί με εκπροσώπους διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων, ανέλυσαν, σε δύο πάνελ συζήτησης, τους παράγοντες επιτυχίας που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση μίας δημόσιας εγγραφής, και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους η εισαγωγή στο χρηματιστήριο μπορεί να αποτελέσει το ενδεδειγμένο επόμενο βήμα για μία επιχείρηση.

Το πρώτο πάνελ συντόνισε ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, με τη συμμετοχή του κ. David Dixter, Partner της Milbank LLP, της κυρίας Σοφίας Καλομενίδου, Εταίρου της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Κεφαλαιαγορών και Δημοσίων Εγγραφών της EY στην περιοχή Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), καθώς και στελεχών από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στη διάρκεια του πάνελ, αναλύθηκαν οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε μια εταιρεία να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει αυτή η εισαγωγή, ως προς την καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, την υψηλότερη αποτίμηση, την αναγνωρισιμότητα του brand, τις δυνατότητες διαφοροποίησης των επενδύσεων από την πλευρά των μετόχων, και τις ευκαιρίες προσέλκυσης ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών (stock options). Αντίστοιχα, οι ομιλητές σημείωσαν και τις σχετικές προκλήσεις, όπως οι ενισχυμένες απαιτήσεις διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης, η κοστολογική επιβάρυνση και οι αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης και εταιρικών αναφορών.

Παράλληλα, συζητήθηκαν διάφοροι στρατηγικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό μίας δημόσιας εγγραφής, τόσο από την οπτική της εταιρείας όσο και των επενδυτών, αλλά και ο κατάλληλος χρονισμός για την είσοδο στο χρηματιστήριο. Τέλος, αναλύθηκε και το ζήτημα της επιλογής της κατάλληλης χρηματιστηριακής αγοράς, με συγκριτική παρουσίαση των ειδικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων των χρηματιστηρίων της Αθήνας (ATHEX), του Λονδίνου (LSE), της Νέας Υόρκης (NYSE), καθώς και του δείκτη Euronext, με τους ομιλητές να μοιράζονται και τις εκτιμήσεις τους για τους επόμενους 12 μήνες.

Το δεύτερο πάνελ, με θέμα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας δημόσιας εγγραφής, συντόνισε ο Απόστολος Γκουτζίνης, Partner της Milbank LLP, ενώ συμμετείχαν οι κ.κ. Σοφία Καλομενίδου, David Dixter, Κιάρα Κόντη, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, και Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Αναπληρωτής Επικεφαλής Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας της EY στην περιοχή CESA.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τον οδικό χάρτη για την εισαγωγή μίας εταιρείας στο χρηματιστήριο – από τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, έως και την περίοδο μετά την εγγραφή στο ταμπλό. Αναλύθηκαν, παράλληλα, οι παράγοντες επιτυχίας, και τονίστηκε η ανάγκη της έγκαιρης διεξαγωγής αξιολόγησης της ετοιμότητας της εταιρείας, κυριότερα στους τομείς της στρατηγικής (στόχος δημόσιας εγγραφής, αφήγημα για τους επενδυτές, βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακή στρατηγική, κ.ά.), των εταιρικών δομών, των φορολογικών (σε επίπεδο εταιρείας, μετόχων και συναλλαγής) και χρηματοοικονομικών ζητημάτων (εξωτερική πληροφόρηση και αναφορές, προβλέψεις, κ.ά.), των χρονοδιαγραμμάτων (παράθυρο δημόσιας εγγραφής, εναλλακτικές επιλογές, κ.ά.), της ηγεσίας (διοικητική ομάδα, εταιρική διακυβέρνηση, κ.ά.), των λειτουργιών (investor relations, διάφορες επιτροπές, κ.ά.) και των τεχνολογικών συστημάτων (IT και κυβερνοασφάλεια, συστήματα ERP και εσωτερικού ελέγχου, κ.ά.).

Οι ομιλητές, αναφέρθηκαν, επίσης, και στις ανησυχίες των επενδυτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, του ESG, της κυβερνοασφάλειας και των προτύπων εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Κλείνοντας, παρουσιάστηκαν τα βασικά νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα που συνδέονται με τις δημόσιες εγγραφές.