EY: Ανοδική τάση για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στους κλάδους Τεχνολογίας, ΜΜΕ και Τηλεπικοινωνιών

Το 58% των στελεχών των εταιρειών Τεχνολογίας, MΜΕ και Τηλεπικοινωνιών (TMT) παγκοσμίως, προβλέπουν ότι θα προχωρήσουν σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) μέσα στους επόμενους 12 μήνες, έναντι 42% τον περασμένο χρόνο, παρά το γεγονός ότι αναφέρουν τη ρυθμιστική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, ως τις βασικές εξωτερικές απειλές για την ανάπτυξη[1]. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση της έκθεσης της EY, Global Capital Confidence Barometer (CCB), η οποία διαπιστώνει, επίσης, ότι το 63% των στελεχών των εταιρειών TMT παγκοσμίως, αναμένουν συναλλαγές μεγαλύτερες των 10 δις δολαρίων στους επόμενους 12 μήνες.

Η αισιοδοξία ενισχύεται και από την ισχυρή εμπιστοσύνη προς τις οικονομικές συνθήκες, με το 77% των στελεχών να αναμένουν ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία και το 58% να δηλώνουν ότι δεν περιμένουν να υπάρξει οικονομική επιβράδυνση μεσοπρόθεσμα. Το 80% αναμένουν, επίσης, μια αύξηση στις διατομεακές Σ&Ε, με γνώμονα την ανάγκη για επιτάχυνση των επενδύσεων στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια, η επιθυμία για συμφωνίες στον κλάδο της τεχνολογίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Παρά την επιβράδυνση των Σ&Ε που παρατηρήθηκε στον κλάδο τεχνολογίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, τα στελέχη του κλάδου συνεχίζουν να επιθυμούν τη σύναψη συμφωνιών. Το 59% των ερωτηθέντων αναμένουν να προχωρήσουν σε Σ&Ε στους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 40% που σημειώθηκε τον περασμένο χρόνο, και ανώτερο κατά 7% από το μέσο ποσοστό που καταγράφεται σε όλους τους κλάδους.

Τα περισσότερα στελέχη (83%) αναμένουν, επίσης, ανάπτυξη του κλάδου, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με την πιο αισιόδοξη εκτίμηση που καταγράφηκε το περασμένο εξάμηνο (92%), λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Οι Σ&Ε αποτελούν τον ταχύτερο δρόμο προς την ανάπτυξη, για τις εταιρείες μέσων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας

Η ανοδική πορεία των συμφωνιών για τις εταιρείες μέσων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας αναμένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με την έρευνα. Το 59% των στελεχών αναμένει να προχωρήσει σε Σ&Ε τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό αυξημένο έναντι του 42% που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2018. Το 60% αναμένουν περισσότερα megadeals (συμφωνίες που ξεπερνούν το ένα δις δολάρια) τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 79% – έναντι 48% το περασμένο έτος – εκτιμούν ότι η οικονομία του κλάδου θα βελτιωθεί.

Σε έναν κλάδο όπου το ανθρώπινο στοιχείο παίζει πρωταρχικό ρόλο, το 63% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά στελεχών που διαθέτουν τεχνολογικές και άλλες εξειδικευμένες δεξιότητες. Επιπλέον, πίεση δημιουργεί και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις startups, με το 24% να δηλώνουν ότι ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του τεχνολογικού μετασχηματισμού είναι η είσοδος νέων παικτών στην αγορά.

Η ψηφιοποίηση και ο μετασχηματισμός του χαρτοφυλακίου, οδηγούν τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε συμφωνίες

Η πρόθεση για σύναψη συμφωνιών παραμένει ισχυρή για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με το 50% των στελεχών να ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον διαχρονικό μέσο όρο του κλάδου, που κυμαίνεται στο 46%. Αυτή η υψηλή πρόθεση χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για μετασχηματισμό των χαρτοφυλακίων, με το 55% των στελεχών να σχεδιάζουν να τον αναθέσουν εξωτερικά (outsourcing) ή να αποεπενδύσουν ορισμένες από τις τρέχουσες δραστηριότητές τους. Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των στελεχών θεωρούν τον ανταγωνισμό από τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Η έκθεση CCB υπογραμμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του 5G, αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Πράγματι, το 87% πιστεύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί η συνολική επιχειρηματική στρατηγική τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έκθεσης, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών (TAS) της EY Ελλάδος, και Επικεφαλής του κλάδου υπηρεσιών TAS TMT της EY για την Κεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία (CESA), δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αρχίζει να εκδηλώνεται σταδιακά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, επαναπροσδιορίζοντας τις παραδοσιακές δομές και ενισχύοντας ολοένα και περισσότερο τον ρόλο της προηγμένης τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης. O κλάδος των τηλεπικοινωνιών κατέχει κεντρικό ρόλο στην αναβάθμιση της υποδομής δικτύων, όπως είναι η τεχνολογία 5G. Δεδομένης, όμως, της ανάγκης για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, θα πρέπει να αναζητηθούν κεφάλαια από διαφορετικές πηγές, όπως είναι οι πάροχοι υποδομών τεχνολογίας, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και, γενικότερα, οι μεγάλες εταιρείες υποδομών, με το κράτος να στέκεται αρωγός στην προσπάθεια αυτή, μέσω ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου και της παροχής επενδυτικών κινήτρων.

Η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κεφάλαια των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, είναι αλήθεια πως έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ολοένα και αυξανόμενης αντικατάστασης της επικοινωνίας μέσω φωνής, από αυτή των δεδομένων. Διαφαίνεται, πλέον, πως η επιλογή των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση κεφαλαίων από την πώληση βαριάς υποδομής – όπως είναι το δίκτυο κεραιών – σε κοινοπραξίες, καθίστανται μονόδρομος για την επιβίωση, καθώς και την αναγκαία αναβάθμιση της τεχνολογίας, για την υποστήριξη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης. Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα κατευθύνονται προς μία περισσότερο ευέλικτη μορφή, δίνοντας έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, και λιγότερο σε επενδύσεις υποδομών, με τις τελευταίες να τις αναλαμβάνουν πάροχοι υποδομών, οι οποίοι διατίθενται να τοποθετηθούν διαφορετικά στη σχέση απόδοσης-κινδύνου, και σε χρονικό ορίζοντα».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα της CCB για την Τεχνολογία, τα ΜΜΕ και τις Τηλεπικοινωνίες, επισκεφθείτε την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της EY.

[1] EY Global Capital Confidence Barometer: Τα στελέχη των εταιρειών TMT ανέφεραν τη ρυθμιστική αβεβαιότητα (18%) και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα (16%), ως τις δυο κορυφαίες εξωτερικές απειλές για την ανάπτυξη.