Φωκίων Καραβίας, CEO EUROBANK: Πετύχαμε όλους τους στόχους το 2017 – Οι νέες προκλήσεις

Η Eurobank πέτυχε όλους τους στόχους το 2017, υπογράμμισε από το βήμα της ΓΣ των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας. Ο κ. Καραβίας, αφού ευχαρίστησε για την προσφορά του τον απερχόμενο Πρόεδρο Νίκο Καραμούζη, ζήτησε απ’ την ελληνική κυβέρνηση να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα πρότεινε μία δέσμη τεσσάρων παρεμβάσεων που σύμφωνα με τον ίδιο θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα προχώρησε σε μία ανάλυση των στόχων που έθεσε και κατάφερε να επιτύχει η τράπεζα με άξονα τη βελτίωση της εικόνας των κόκκινων δανείων, της κερδοφορίας, του πλάνου αναδιάρθρωσης και της Κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Παράλληλα υπογράμμισε τους στόχους για φέτος.

Η ομιλία του είχε ως εξής:

«Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στη φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση και σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επιτρέψτε μου πριν κάνω τον απολογισμό της Τράπεζας μας για το 2017 να αναφερθώ σε μια πρόσφατη εξέλιξη που αφορά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε από τη σχετική ανακοίνωση που έχει εκδοθεί, ο κ. Νίκος Καραμούζης αποφάσισε να ολοκληρώσει την θητεία του τον Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, δεν νομίζω να υπάρχει πιο κατάλληλο βήμα από αυτό της Γενικής Συνέλευσης, για να του απευθύνω – εκ μέρους της οικογένειας της Eurobank αλλά και προσωπικά – ένα πρώτο μεγάλο ευχαριστώ για τις πολύτιμες υπηρεσίες που επί σειρά ετών προσέφερε και προσφέρει στον όμιλο της Eurobank. Ο κ. Καραμούζης διετέλεσε επί 15 σχεδόν χρόνια αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου και, μετά από μια σύντομη απουσία, επανήλθε πριν από τρεισήμισι χρόνια ως Πρόεδρος πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου. Από όλες τις καίριες θέσεις, τόσο στη φάση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Τράπεζας όσο και στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση, είχε διακριτή προσωπική συμβολή στην επιτυχή έκβαση των προσπαθειών που κατέβαλε η Τράπεζα, για την αξιοποίηση ή αντιμετώπιση των προκλήσεων και της συγκυρίας. Ο Νίκος Καραμούζης έχει αφήσει το προσωπικό του στίγμα στη διαδρομή και στην φυσιογνωμία του οργανισμού, ενώ πολλά από τα στελέχη της σημερινής διοικητικής ομάδας και εγώ προσωπικά ωριμάσαμε επαγγελματικά δίπλα του. Μπορώ να βεβαιώσω ότι η συνεργασία μαζί του, είτε συμφωνούσαμε είτε διαφωνούσαμε, πάντοτε με κριτήριο την πρόοδο της Τράπεζας, ήταν μια μοναδική επαγγελματική πρόκληση.

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Το 2017 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Eurobank πέτυχε όλους τους στόχους της. Αποδείχτηκε έτσι ότι, όταν εξωτερικοί παράγοντες δεν δημιουργούν απαγορευτικές συνθήκες, η Τράπεζα διαθέτει την ορθή στρατηγική, το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να παράγει θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η θετική μακροοικονομική πορεία του 2017 έθεσε τις βάσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας αλλά και για το πλαίσιο συνεργασίας με τους εταίρους στο εξής, συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. Μιας συμφωνίας η οποία αίρει τους κινδύνους της αναχρηματοδήτησης για σημαντικό χρονικό διάστημα, δίνοντας στη χώρα χρόνο και χώρο ώστε να βάλει την ανάπτυξη στο επίκεντρο.

«Χρειάζεται μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης»

Η ρύθμιση του χρέους αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, συνθήκη για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη έξοδος της χώρας από τα προγράμματα στήριξης προϋποθέτει ισχυρούς ρυθμούς μεγέθυνσης για τα επόμενα αρκετά χρόνια και έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι, ήδη για φέτος, η εκτίμηση για ανάπτυξη της τάξης του 2% του ΑΕΠ στηρίζεται σε διψήφια αύξηση των επενδύσεων. Επομένως, αποκτά εκ των πραγμάτων προτεραιότητα η εκπλήρωση όλων εκείνων των προϋποθέσεων που απαιτούνται ώστε να υλοποιηθεί το υπαρκτό ενδιαφέρον από την πλευρά των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων για τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Παρά τις πολλές και δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ο ρυθμός με τον οποίο η χώρα μας υποδέχεται και προωθεί επενδύσεις χρήζει βελτίωσης και επιτάχυνσης. Και επειδή το φορολογικό πλαίσιο θα παραμείνει περιοριστικό για πολλά χρόνια ακόμη, η εναλλακτική είναι να επιδιώξουμε θετικές εκπλήξεις σε άλλους τομείς όπως:

• Τη συγκέντρωση σε ένα μόνον κρατικό φορέα όλων των αρμοδιοτήτων για την αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων σημαντικού ύψους που θα αποτελούσε κίνητρο και ισχυρό θετικό μήνυμα προς τους επενδυτές, αντί της σημερινής εικόνας των πολλαπλών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Μέσα από ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσε η Ελλάδα να προβάλει αποτελεσματικά την ύπαρξη διαδικασίας fast track για τις ξένες επενδύσεις. 
• την ταχεία προώθηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, 
• την ολοκλήρωση βασικών για την επενδυτική δραστηριότητα έργων όπως το Κτηματολόγιο και οι χρήσεις γης
και, από τα πιο σημαντικά, 
• την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της Δικαιοσύνης.

Κερδοφορία, NPEs και Κεφαλαιακή επάρκεια 

Το 2017, η Eurobank κατέγραψε κέρδη 186 εκατομμύρια, χωρίς να συνυπολογίζονται έκτακτα αποτελέσματα και δραστηριότητες που αποεπενδύσαμε. Τα βασικά προ-προβλέψεων κέρδη έφτασαν τα 837 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 5,4% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ ο δείκτης κόστος προς έσοδα παρέμεινε σε επίπεδα κάτω του 50%, στο 47,5%. Η σταθερή κερδοφορία μας επέτρεψε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε με οργανικό τρόπο τα κεφάλαιά μας. Ο δείκτης βασικών κεφαλαίων (CET1) διαμορφώθηκε στο 15,8% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του 2017 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (total CAD) στο 17,9%, από τους υψηλότερους στον κλάδο. Στη βάση αυτών των στοιχείων διενεργήθηκαν τα stress tests της ΕΚΤ που, όπως είναι γνωστό, είχαν θετική έκβαση για τη Eurobank, καθώς δεν προέκυψε ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης ούτε υποβολής κεφαλαιακού πλάνου. Ιδιαίτερη σημασία έχει όχι μόνον το αποτέλεσμα των stress test, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε.

Πρώτον, τη διετία 2016-17, η Τράπεζα ενίσχυσε την κεφαλαιακή της βάση με οργανικό τρόπο προσθέτοντας 220 και 450 μβ στα βασικά και συνολικά κεφάλαια, αντίστοιχα. 
Συγχρόνως αποπληρώσαμε τις προνομιούχες μετοχές ύψους €950 εκ. Δεν είναι μυστικό ότι αρκετοί ήταν εκείνοι που πίστευαν πως δεν θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε χωρίς να προσφύγουμε σε νέα ΑΜΚ. Το καταφέραμε, όμως.

Δεύτερον, η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που παραμένει κερδοφόρα από το 1ο τρίμηνο του 2016 και για κάθε τρίμηνο μετέπειτα. Η συνολική κερδοφορία μας ήταν η καλύτερη στον κλάδο και το 2016 και το 2017. Η κερδοφορία αυτή στηρίχτηκε στην ενίσχυση του core PPI, κατά 32% και 6%, περίπου, το 2016 και 2017 αντίστοιχα, που αποτέλεσε σημαντική επιτυχία.

Τρίτον, μεγάλο ρόλο έπαιξε και η επίδοσή μας στη μείωση του αποθέματος ΝΡΕ. Στο πεδίο αυτό είμαστε στην πρώτη θέση στον κλάδο τόσο ως προς το αριθμητικό αποτέλεσμα αλλά και ως προς την ποιότητα των πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει.

Εξάλειψη της κρατικής βοήθειας

Τέλος, το ίδιο διάστημα 2016-17, η Eurobank προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων που κατέτειναν στην εξάλειψη της κρατικής βοήθειας, η οποία μας βάραινε από την κορύφωση της κρίσης. Να θυμίσω ότι η βοήθεια αυτή μας δημιούργησε τρεις θεσμικές δεσμεύσεις. Η πρώτη αφορά στο λεγόμενο Νόμο Αλογοσκούφη, και είμαστε ήδη εκτός αυτής με την αποπληρωμή των προνομιούχων μετόχων και των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙΙ (εγγυήσεις). Η δεύτερη δέσμευση αφορά στο πλάνο αναδιάρθρωσης. Οι υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε λάβει ως προς αυτό ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά με την πώληση της Ρουμανίας και τυπικά στο τέλος του 2018. Και το επιτύχαμε αυτό, παραμένοντας η μόνη ελληνική τράπεζα με ουσιαστική κερδοφόρα περιφερειακή παρουσία. Θεωρούμε τις διεθνείς μας δραστηριότητες όχι μόνον αναπόσπαστο κομμάτι του ομίλου, αλλά και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας, το οποίο οφείλουμε και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Απομένει, λοιπόν, ως μόνη θεσμική εκκρεμότητα σε σχέση με το κράτος, η συμμετοχή του ΤΧΣ στο κεφάλαιό μας, με 2,5% περίπου, ποσοστό που είναι με διαφορά το μικρότερο στον κλάδο.

Αναφέρθηκα ήδη στην επιτυχή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το 2017. Συνολικά, μειώθηκαν κατά δυόμισι δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Ο καθαρός σχηματισμός νέων NPEs (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα και διαμορφώθηκε σε μείον € 687 εκ. Ο λόγος προβλέψεων προς NPEs έφτασε το 50,4%, ενώ με την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS9 βελτιώνεται περαιτέρω σε 55,5%.

Πώληση κόκκινων δανείων

Το 2017 η Eurobank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία προχώρησε στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων. Η συναλλαγή αυτή, κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα, έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΝΡΕ. Με ένα λειτουργικότερο νομικό και θεσμικό οπλοστάσιο αντιμετώπισης των στρατηγικών κακοπληρωτών, που συμπληρώθηκε πρόσφατα και με τις αλλαγές στο νόμο 3869/2010, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, είμαστε πεπεισμένοι ότι η Τράπεζα θα υπερβεί τους στόχους και το 2018.

Αύξηση καταθέσεων

Οι συνολικές συνθήκες ρευστότητας παρέμεναν περιοριστικές το 2017, ενώ η επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα είναι αργή και σταδιακή. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στην Ελλάδα κατά €1,2 δις, και σε επίπεδο ομίλου κατά €1,8 δισ. Συγχρόνως, η Eurobank επέστρεψε στις αγορές χρήματος, για πρώτη φορά μετά το 2014, με την επιτυχημένη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην πρωτογενή αγορά ύψους €500 εκ. Αποτελέσματα των παραπάνω αλλά και της ενεργής παρουσίας μας στη διατραπεζική αγορά ήταν η μείωση της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA στα €9 δις στα τέλη του έτους και ακόμη χαμηλότερα στα €4 δις σήμερα.

Νέες χρηματοδοτήσεις 2 δισ το 2017 – Αύξηση δανείων 25% στη ναυτιλία

Σε αυτό το περιβάλλον και με αναιμική υγιή ζήτηση, εστιάσαμε στην ανάπτυξη των εργασιών μας και τη χρηματοδότηση της οικονομίας, σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς ελληνικές επιχειρήσεις ξεπέρασαν το 2017 τα 2 δισ. ευρώ. Τα χρηματοδοτικά υπόλοιπα προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν €300 εκ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος – σημειώνω ότι πρόκειται για καθαρό νέο δανεισμό στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι αναχρηματοδοτήσεις υπαρχόντων δανείων. Στον τομέα της ναυτιλίας, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων ξεπέρασε το 25%, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να έχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο από οποτεδήποτε στο παρελθόν.

Για να εξασφαλίσουμε ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές, αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες συνεργασίας με κορυφαίους διεθνείς εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και το EIF, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD), το International Finance Corporation (IFC).

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων

Η συνεργασία με διεθνείς εταίρους έχει για εμάς χαρακτήρα στρατηγικής επιλογής σε όλα τα πεδία. Από την αρχή της κρίσης, η Eurobank επισήμανε ότι η ανάκαμψη θα έρθει μέσα από την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η στρατηγική συμφωνία μας με τη Santander, δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές και κυπριακές εταιρείες-μέλη του Exportgate.gr να ενταχθούν στο Trade Club Alliance, το πρώτο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων, στο οποίο η Eurobank συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος, και υποστηρίζεται από διεθνείς Τράπεζες, όπως οι Banco Santander, Nordea, Rabobank, Crédit Agricole, KBC, κ.ά. καλύπτοντας σχεδόν 30 χώρες και ένα ευρύτατο φάσμα αγορών και κλάδων.

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις με σειρά πρωτοβουλιών. Το 2017 διοργανώθηκε η Επιχειρηματική Αποστολή Go in Crete, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.500 συναντήσεις και δόθηκε η ευκαιρία σε Έλληνες εξαγωγείς να έρθουν σε επαφή με εξέχοντες διεθνείς αγοραστές. Και επιβραβεύουμε όσους διακρίνονται. Από κοινού με την Grant Thornton διοργανώσαμε τα «Growth Awards», αναδεικνύοντας επιχειρήσεις οι οποίες, παρά την κρίση, ξεχώρισαν.

Η αναδιάρθρωση του δικτύου

Στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, το 2017 προχωρήσαμε σε μια μείζονα οργανωτική αναδιάρθρωση που ήδη αποδίδει. Με την αλλαγή της λειτουργικής δομής του δικτύου μας εστιάζουμε στο τμήμα της πελατειακής βάσης με το οποίο διατηρούμε ή διαμορφώνουμε τους πιο ισχυρούς δεσμούς, δηλαδή συνεργασία σημαντικού εύρους και σε πολλαπλά προϊόντα και υπηρεσίες. Συγχρόνως, βελτιστοποιήσαμε την ποσοτική και γεωγραφική κατανομής του. Σήμερα έχουμε περίπου 350 καταστήματα στην Ελλάδα, αριθμό που θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς.

Η Eurobank έχει δεσμευτεί να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της για όλες τις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους: διευρύναμε σημαντικά τη δραστηριότητά μας στο πεδίο των τραπεζοασφαλειών, με στρατηγικό συνεργάτη την Eurolife, ενώ στους χώρους του Private Banking, Asset Management και χρηματιστηριακών συναλλαγών, για άλλη μια χρονιά, η Eurobank παρέμεινε στην κορυφή του κλάδου.

130 εκατ. απ’ τις διεθνείς δραστηριότητες

Οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν ουσιαστική συνεισφορά στα αποτελέσματα της Τράπεζας με καθαρά κέρδη 130 εκατομμύρια ευρώ. Εστιάζουμε στις αγορές με στρατηγική παρουσία όπως η Κύπρος, όπου οι επιδόσεις της Eurobank Cyprus είναι οι κορυφαίες στο τραπεζικό σύστημα της Μεγαλονήσου, η Βουλγαρία, όπου η Ρostbank είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες. Αλλά και η Σερβία, όπου συμπληρώσαμε 15 χρόνια δραστηριότητας και η Eurobank Private Bank Luxembourg που αποτελεί τον wealth management βραχίονα του Ομίλου διεθνώς.

Απόλυτη προτεραιότητα η τεχνολογική πρωτοπορία

Χτίζοντας το μέλλον της Τράπεζας, θέτουμε την τεχνολογία ως στρατηγικό άξονα της Eurobank και επενδύουμε σημαντικά κάθε χρόνο και σε βάθος χρόνου. Με βάση τις εξελίξεις της τραπεζικής διεθνώς, είμαστε πεπεισμένοι ότι η τεχνολογική πρωτοπορία συνιστά απόλυτη προτεραιότητα για την Τράπεζα. Παράλληλα επενδύουμε στην ψηφιακή εμπειρία των πελατών, με πρωτοποριακές υπηρεσίες. Σύντομα θα προσφέρουμε στους πελάτες μας τα αναβαθμισμένα e-banking, Mobile Banking ενώ παρουσιάσαμε το νέο eurobank.gr και την υπηρεσία v-banking για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω αυτής, που παρέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο επιχειρηματίας μπορεί να εκτελέσει το σύνολο των τραπεζικών εργασιών και να συνεργαστεί με τον τραπεζικό μας εκπρόσωπο on-line, σε ασφαλές διαδυκτιακό περιβάλλον από το γραφείο του. Θα είδατε στα μέσα ενημέρωσης, την εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία που συνοδεύει την έναρξη αυτής της πρωτοποριακής υπηρεσίας για τους επιχειρηματίες, που αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδουμε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όφελος των πελατών μας.

Κύριες και κύριοι μέτοχοι,

Το 2017 ήταν μια χρονιά κατά την οποία Eurobank πέτυχε όλους τους στόχους της και αντιμετώπισε με επιτυχία πολλές προκλήσεις. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα μας για την αφοσίωση τους, τη δέσμευση στο κοινό όραμα και την αποτελεσματικότητά τους.

Δέσμευση δική μου, αλλά και όλων των στελεχών και εργαζομένων στη Τράπεζα, είναι ότι θα κάνουμε διαρκώς πράξη το «προτεραιότητα σε εσένα», την προτεραιότητα στους πελάτες μας, ώστε η Eurobank να είναι η τράπεζα επιλογής των δυναμικών επιχειρήσεων που θα πρωταγωνιστήσουν στον κύκλο της ανάπτυξης στην Ελλάδα. Και σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, θέλουμε να είμαστε δίπλα τους για όλες τις ανάγκες, σε όλες τις φάσεις της ζωής ως ένας αξιόπιστος σύμβουλος για την ολιστική διαχείριση της περιουσίας και των οικονομικών τους. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην πρόοδο της κοινωνίας στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία. Και μέσα από αυτή τη συμβολή να δημιουργούμε αξία για εσάς, τους μετόχους μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη σας στις πιο δύσκολες συγκυρίες και τη διαρκή στήριξή σας προς την Τράπεζα».