Φορολογική απαλλαγή για επένδυση €2,88 εκατ. της ELVAL COLOUR

Εκγρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ELVAL COLOUR, θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ) στο καθεστώς ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση τις διατάξεις του νόμου 4399/2016. Η επένδυση είναι ύψους 2,889 εκατ. ευρώ και αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε πάνελ αλουμινίου. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ύψους 722.254 ευρώ.