Forthnet: Από 1/3 ξεκινά η 23η περίοδος μετατροπής ομολογιών

Η Forthnet ανακοινώνει σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 298.165 (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).
Όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα ή συνδυασμός αυτών, των οποίων η έννοια δίδεται στο πρόγραμμα έκδοσης του ΜΟΔ (στο εξής το «Πρόγραμμα») θα έχουν την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν άλλως ορίζονται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.
Το Πρόγραμμα ενσωματώνεται στο από 15.09.2016 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και ισχύει ως έχει κωδικοποιηθεί κατόπιν τροποποίησης του όρου 4.1., δυνάμει της από 27.05.2020 απόφασης της Συνέλευσης Ομολογιούχων και της από 05.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (ορ. σχετικώς την από 11.06.2020 ανακοίνωση της Εκδότριας).
Η εικοστή τρίτη (23η) περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής εκκινεί την 01.03.2021 και διαρκεί έως την τελευταία ημέρα του μηνός Μαρτίου, ήτοι μέχρι και την 31.03.2021 (στο εξής η «Εικοστή Τρίτη Περίοδος Μετατροπής»).

Remaining Time-0:01
Fullscreen
Mute

Ο Λόγος Μετατροπής είναι μία (1) Νέα Μετοχή προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) για κάθε μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία.
Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (οδός Παπαδά, αρ 4, ΤΚ 115 25, Αθήνα).
Οποιοσδήποτε Ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τη λήξη της Εικοστής Τρίτης Περιόδου Μετατροπής να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετατροπής, η οποία θα είναι ανέκκλητη, είτε απευθείας στην Εκδότρια είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στην οποία θα επισυνάπτεται βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί δέσμευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Μετατροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ., καθώς και πρόσφατη εκτύπωση της Μερίδας του στο Σ.Α.Τ. Δηλώσεις μετατροπής θα είναι έγκυρες και θα γίνονται δεκτές μόνον για ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών.