Φουρτούνες για Αγγελική Φράγκου και Navios από Moody’s

Φουρτούνες για την Αγγελική Φράγκου την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της ναυτιλιακής εταιρείας Navios Maritime Holdings. H Moody’s Investors Service υποβάθμισε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας Navios Maritime Holdings Inc. σε Caa1 από B2 και την πιθανότητα αθέτησης χρέους σε Caa1-PD από B2-PD.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime Holdings κυρία Αγγελική Φράγκου.

Ταυτόχρονα, η Moody’s υποβάθμισε την αξιολόγηση χρεογράφων 650 εκατ. δολαρίων λήξης το 2022 σε Caa1 από B1. Επίσης, υποβάθμισε την αξιολογηση χρεογράφων αξίας $305 εκατ. δολαρίων που λήγουν το 2022 σε Caa2 από Caa1. Σχετικά με τις προοπτικές, η αξιολόγηση έμεινε σταθερή. Οι αξιολογήσεις της βαθμίδας  C (Caa1, Caa2 και Caa3) αντανακλούν χαμηλή ποιότητα και πολύ υψηλό ρίσκο χρέους, σύμφωνα με τη Moody’s. Η αξιολόγηση αντανακλά τις κινήσεις της εταιρείας ως προς το σχέδιο αγοράς του χρέους της Navios Holdings με έκπτωση επί της ονομαστικής αξίας, που υποδηλώνει πιθανότητα απώλειας για τους πιστωτές εάν ο όγκος της επαναγοράς χρέους δεν μειωθεί”, δηλώνει η Maria Maslovsky, αντιπρόεδρος της Moody’s και αναλύτρια της Navios Holdings.
Θυμίζουμε πως συνδεδεμένες εταιρείες με την Αγγελική Φράγκου είχαν δανειοδοτηθεί από την Marfin Popular Bank επί Ανδρέα Βγενόπουλου. Τα δάνεια αυτά μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έκανε κάποιες κινήσεις ανάκτησής τους. Όμως, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα.
Η Αγγελική Φράγκου ήταν μέτοχος της MIG μέσω του σχήματος IRF EUROPEAN FINANCE INVESTMENT LTD, που είχαν φτιάξει με τον Α. Βγενόπουλο (ο τελευταίος απεβίωσε το 2016).