ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 1.855.583 μετοχών από κ. Γεώργιο Περιστέρη

Σε αγορά 1.855.583 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. συνολικής αξίας 8.906.798,40 ευρώ, προέβη στις 24/3/2020 το εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Γεώργιος Περιστέρης, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.