ΓΕΚ-Τέρνα: Προς αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΚ-Τέρνα στις στις 9 Δεκεμβρίου 2019 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.
  2. Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο περί του δικαιώματος της York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. να διορίζει απευθείας μέλη στο Δ.Σ.
  3. Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή ενός (1) νέου εκτελεστικού μέλους και ενός (1) νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Όπως είναι γνωστό η York Capital είχε αποκτήσει μεγάλη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (άνω του 17%), αλλα σταδιακά μείωσε τη συμμετοχή σε κάτω από 10%. Συγκεκριμένα εμφανίζεται στο τελευταίο μετοχολόγιο που το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημοσιοποιήσει με ποσοστό 7,64%. Την θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο πήρε το ολλανδικών συμφερόντων επενδυτικό fund Reggeborgh Invest, το οποίο έχει καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος με συμμετοχή 27,02% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αναμένεται εκπρόσωπός του να πάρει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΚ-Τέρνα.