Γερμανία: Μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής από την πρόβλεψη τον Νοέμβριο

Η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον προηγούμενο μήνα, αλλά ξεπέρασε την πρόβλεψη των οικονομολόγων, ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία Destatis. Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 0,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο, σε ημερολογιακά προσαρμοσμένους όρους. Οι οικονομολόγοι προέβλεπαν αύξηση 0,4%.

Η Destatis αναθεώρησε την άνοδο της βιομηχανικής παραγωγής σε μηνιαία βάση, στο 3,4% από το 3,2%. Η συνολική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 2,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Εάν αφαιρεθεί η ενέργεια και οι κατασκευές, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε 1,2% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση.

Η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών εμφάνισε αύξηση 2,4%, ενώ αυτή των καταναλωτικών αγαθών μειώθηκε 1,7% και η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκε 1,3%.

Η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε 3,9% και η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε 1,4% σύμφωνα με τη Destatis.