Για το 2024 μετατίθεται η κατάργηση της δημοσίευσης διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό τύπο

Τροπολογία για την επιβίωση του τοπικού και περιφερειακού τύπου κατατέθηκε από την κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Με την τροπολογία ορίζεται νέα ημερομηνία ισχύος της διάταξης που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, η 1.1.2024 αντί της 1.1.2022.

Η αιτιολόγηση αναφέρει πως ο καθορισμός νέας ημερομηνίας κρίθηκε επιβεβλημένος για λόγους διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από τη δημοσίευση των σχετικών περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο. Η διάταξη αυτή, ωστόσο, αναμένεται ταυτόχρονα να στηρίξει τη βιωσιμότητα του τοπικού και περιφερειακού τύπου και στο κλίμα αυτό, η διάταξη τυγχάνει της θετικής στάσης των κομμάτων.