Γιώργος Μινέττας: Η βασική προτεραιότητα-πρόκληση αφορά την ασφαλιστική συνείδηση!

Το όραμά τους για την ασφαλιστική αγορά του μέλλοντός μας με αφορμή τη νέα κρίσιμη δεκαετία που ανατέλλει «ξεδιπλώνουν» στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» (τεύχος 181, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019) οι επικεφαλής των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας. Διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές και διευθυντές Πωλήσεων τοποθετούνται για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος, τις προτεραιότητες, αλλά και τα στοιχήματα των εταιρειών τους. Οι άνθρωποι της αγοράς δίνουν τον τόνο των αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» εύχεται οι προσπάθειες Πολιτείας και κλάδου να αποδώσουν καρπούς.

Στην ερώτηση ποιες νομίζετε πως πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά, αλλά και την εταιρεία σας; Παράλληλα, περιγράψτε μας το όραμά σας για την ασφαλιστική αγορά του μέλλοντός μας ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της “ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική”, Γιώργος Μινέττας  τονίζει

Η βασική προτεραιότητα-πρόκληση αφορά την ασφαλιστική συνείδηση!

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στη χώρα μας, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος ο ασφαλιστικός κλάδος. Έτσι και η ασφαλιστική αγορά είναι αντιμέτωπη με τις μεγάλες προκλήσεις, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι κλιματικές αλλαγές, το δημογραφικό, καθώς και η οικονομική δυσχέρεια που ακόμα ταλαιπωρεί τη χώρα μας.

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας κλάδος που αφορά ή θα έπρεπε να αφορά το ευρύ κοινό. Η ανάγκη για ασφάλιση συνεχώς αυξάνεται και διευρύνεται και πέραν της τυπικής ασφάλισης οχήματος. Η ασφάλιση της κατοικίας μας, αλλά και της υγείας μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Η βασική προτεραιότητα-πρόκληση αφορά την ασφαλιστική συνείδηση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης από όλους τους εμπλεκομένους και όχι από μεμονωμένες επιχειρήσεις. Για την εταιρεία μας, αλλά και το σύνολο της αγοράς, προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων, ευέλικτων και εναρμονισμένων στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή. Για τη ΜΙΝΕΤΤΑ, η συνολική εμπειρία που λαμβάνει τόσο ο ασφαλισμένος όσο και ο συνεργάτης είναι εξίσου σημαντική και αποτελεί πρόκληση η διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία μπαίνει με ραγδαίους ρυθμούς στη ζωή μας, αλλά και στον ασφαλιστικό κλάδο. Η διείσδυσή της είναι ταχύτατη, εξακολουθούμε όμως να πιστεύουμε στην ύπαρξη ενός εξειδικευμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα προσφέρει τις πολύτιμες συμβουλές του ώστε ο καταναλωτής να καλύψει τις πραγματικές του ανάγκες. Πιστεύουμε στην ανθρώπινη επαφή. Τέλος, η εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες θα αποτελέσει και τη χρονιά που θα μας έρθει το βασικό πεδίο εργασίας της εταιρείας.

Πηγη: Nextdeal – Λάμπρος Καραγεώργος