Η αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development κι ένα απρόοπτο

του Χρήστου Ιωάννου
cioannou@ceo.gr

Η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου που έγινε εφέτος στο Χρηματιστήριο 650 εκατ. ευρώ ξεκινάει σήμερα με την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης από την τιμή της μετοχής. Ο λόγoς για την εταιρεία Lamda Development και τη μετοχή της. Πριν προχωρήσουμε όμως στο πως διαμορφώθηκε η προσαρμοσμένη τιμή με βάση το χθεσινό κλείσιμο και στα σενάρια της μετοχικής σύνθεσης μετά την αύξηση κεφαλαίου συνέβη κάτι απρόοπτο:
Η εταιρεία με ανακοίνωσή της εχθές το απόγευμα και ώρα 18:27 ενημέρωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2019, αλλά θα το κάνει στις 9 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή μετά τη λήξη του 12μήνου. Η ανακοίνωση δεν εξηγούσε τους λόγους της καθυστέρησης.
Σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου που ξεκινάει σήμερα με την αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής η προσαρμοσμένη τιμή διαμορφώθηκε σε 7,06 ευρώ. Η τιμή της μετοχής έκλεισε χθες στο Χρηματιστήριο στα 7,50 ευρώ (με πτώση 1,57% έναντι της προηγούμενης ημέρας), αλλά η τιμή προσαρμόζεται στους όρους της αύξησης κεφαλαίου. Έτσι, το νέο σημείο εκκίνησης είναι τα 7,06 ευρώ. Οι παλιοί μέτοχοι για να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου θα πληρώσουν 6,7 ευρώ για κάθε νέα μετοχή ενώ όσoι θελήσουν να αγοράσουν μετοχές χωρίς να είναι παλαιοί μέτοχοι θα πρέπει να αγοράσουν δικαιώματα από τους παλιούς μετόχους (τέτοια δικαιώματα αναμένεται να πουληθούν αρκετά κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίστηκε από τις 2.12.2019 έως τις 11.12.2019).
Όσο πιο πολύ απέχει η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο σε σχέση με την τιμή διάθεσης (6,7 ευρώ) τόσο πιο μεγάλο είναι το κίνητρο για το επενδυτικό κοινό – που δεν εμπλέκεται στα διοικητικά να αγοράσει μετοχές. Με βάση την τιμή εκκίνησης τα 7,06% η διαφορά είναι +5,37%. Αν η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από την τιμή διάθεσης, τότε οι παλιοί μέτοχοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές απ΄ευθείας μέσω Χρηματιστηρίου και μπορεί να μην αγοράσουν τις νέες μετοχές της αύξησης.
Για τους βασικούς μετόχους το κίνητρο δεν περιορίζεται στο τι θα κάνει η τιμή της μετοχής βραχυπρόθεσμα. Είναι πολύ ευρύτερο και σχετίζεται με την τύχη της υλοποίησης αυτού του τεράστιου έργου.
Σε κάθε περίπτωση όποιος θελήσει να συμετάσχει στην αύξηση θα πρέπει να διαβάσει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τους κινδύνους της επένδυσης του Ελληνικού, οι οποίοι υπάρχουν και δεν έχουν εκλείψει (ένας από αυτούς είναι η καθυστέρηση στην αδειοδότηση του καζίνο).

Μέχρι 72,2% το ποσοστό της οικογένειας Λάτση

Η πρόεδρος του Ιδρύματος Ιωάννης Σ. Λάτσης, Μαριάννα Λάτση.

Γι΄αυτό και ο βασικός μέτοχος Consolidated Lamda Holdings S.A. (μέλη της οικογένειας Λάτση) που κατέχει το 50,62% των μετοχών δηλώνει ότι αν μείνουν αδιάθετες μετοχές από τους λοιπούς μετόχους, τότε θα αγοράσει το σύνολο των αδιάθετων μετοχών (στη συνέχεια και ανάλογα με την πρόοδο του έργου μπορεί να τις διαθέσει σε τρίτους).
Αυτά τα σενάρια σχετικά με το πως μπορεί να διαμορφωθεί η μετοχική σύνθεση παραθέτει η Lamda Development στο ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε για την αύξηση κεφαλαίου, διατυπώνοντας τις εξής παραδοχές:
α) Οι μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο από 5% δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης και δεν θα συμμετάσχουν στην αύξηση,

β) Η Consolidated Lamda Holdings S.A. θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αντιστοιχούν και επιπλέον θα καλύψει τις μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες, σύμφωνα με τη δήλωσή της,

γ) Η εταιρία Voxcove Holdings LTD θα ασκήσει τον αναγκαίο αριθμό δικαιωμάτων προτίμησης ούτως ώστε το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία μετά την αύξηση να είναι κατ’ ελάχιστον 10% σύμφωνα με τη δήλωσή πρόθεσης της στην ΕΓΣ της 10.10.2019.

Πριν την αύξηση κεφαλαίου Μετά την αύξηση κεφαλαίου
Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό % Αριθμός Μετοχών Ποσοστό %
Consolidated Lamda Holdings S.A. 40.358.560 50.62% 127.605.041 72.20%
Voxcove Holdings LTD 8.027.206 10.07% 17.795.665 10.07%
Μέτοχοι με % <5% 31.336.009 39.31% 31.336.009 17.73%
Σύνολο 79.721.775 100.00% 176.736.715 100.00%
Πηγή:Lamda Development

 

Χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

 • Τελευταία ημέρα της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης: Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
 • Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
 • Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date): Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019
 • Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και
  προεγγραφής: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019
 • Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
 • Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
 • Ιδιωτική τοποθέτηση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019
 • Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
 • Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
 • Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης: Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019