Η ΑΚΟΣ, ισραηλινών συμφερόντων έλαβε άδεια παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης

Άλλη μια εταιρεία έλαβε από τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άδεια εγκατάστασης για την καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Πρόκειται για την εταιρεία ΑΚΟΣ ΕΠΕ, που εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Πατρών και θα επιχειρήσει σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 9,8 στρεμμάτων. Η εταιρεία θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Πρόκειται για νέα εταιρεία η οποια συστάθηκε τον Μάρτιο του 2019 με διαχειριστή και μέτοχο τον ισραηλινό επιχειρηματία Frank Avraham Yosseff Jakob. Επίσης, μέτοχος είναι η εταιρεία με την επωνυμία Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων Σκευασμάτων Αιθέριων Ελαίων ΙΚΕ.
Και αυτή η εταιρεία, όπως όλες με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, υποχρεούται κατά το στάδιο της εγκατάστασης να ληφθούν μέτρα ασφάλειας και ειδικές προδιαγραφές φύλαξης όπως ισχύουν για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης.