Η Alpha Bank αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο, αντλώντας κεφάλαια με επιτόκιο 4,25%

Η τράπεζα Alpha Bank αλλάζει τα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο επιτυγχάνοντας ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο κατά την έκδοση του ομολόγου Tier II. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,25% και είναι και πολύ χαμηλότερο από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής Τράπεζα και της Τράπεζας Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019 (η Εθνική Τράπεζα άντλησε το καλοκαίρι 400 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου Tier II με επιτόκιο 8,25% ενώ η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε επίσης το περασμένο καλοκαίρι 400 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου Tier II με επιτόκιο 9,75%).
Η διαμόρφωση του επιτοκίου σε τόσο χαμηλά επίπεδα αντανακλά τα οφέλη που ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντλεί από την κάθετη πτώση των αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και τη βελτίωση. Επίσης, αντανακλά τις προσδοκίες που σταδιακά διαμορφώνονται στους επενδυτές σχετικά με την αναμενόμενη κάθετη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Με την επιτυχία αυτή θα μπορούσε να δοθεί ο τίτλος του «THE CEO» στον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη.

Σχετικά με το ομόλογο, η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η  τράπεζα. Το ποσό που αντλείται από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

Ανάδοχοι στην έκδοση ήταν οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest. Η έκδοση του Tier ΙΙ είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η ανακοίνωση της τράπεζας μετά την έκδοση:

Βασίλης Ψάλτης: «Κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου η επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου»