Η ανάπτυξη 2,8% το 2020 θα έρθει από επενδύσεις και όχι από εξαγωγές

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Κατατέθηκε, από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020. Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,8% και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% το 2020. Μεταξύ των άλλων προβλέπεται  περαιτέρω πτώση της ανεργίας στο 15,6% το επόμενο έτος από 17,4% φέτος.

Ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% και το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,7%. Για το 2019 ο προϋπολογισμός προβλέπει δημοσιονομικό χώρο 436 εκατ. ευρώ -βάσει του οποίου η κυβέρνηση θα διανείμει κοινωνικό μέρισμα τον Δεκέμβριο- και 164 εκατ. ευρώ για το 2020.

Οι επενδύσεις ατμομηχανή της ανάπτυξης

Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,8% σε τρέχουσες τιμές και κατά 2,8% σε σταθερές τιμές. Η περιορισμένη άνοδος του αποπληθωριστή του ΑΕΠ το 2020 έναντι του 2019 (1,0% έναντι 0,9% αντίστοιχα) αντανακλά την υπολειπόμενη επίδραση των μέτρων μείωσης έμμεσης φορολογίας του 2019 στον αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης, τις εξωτερικές υποθέσεις για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και το σταδιακό μόνο κλείσιμο του κενού παραγωγής. Ο ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης το 2020 αντικατοπτρίζει τη δυναμική όλων των συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης, που οδηγεί το ρυθμό αύξησης της τελευταίας σε επιτάχυνση έναντι του 2019 (2,9% έναντι 1,8%).

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ το 2020 (κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες), τόσο έναντι των υπολοίπων συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης, όσο και έναντι των επιδόσεών του από το 2007. Η σημαντικά θετική συμβολή οφείλεται στους διψήφιους ρυθμούς αύξησης πραγματικών επενδύσεων τόσο στις κατοικίες και τις λοιπές κατασκευές, όσο και στον εξοπλισμό.

Η ιδιωτική κατανάλωση το 2020 αναμένεται να αποτυπώσει τα οφέλη από τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης (+1,8% σε ετήσια βάση), τη σταθερή, έναντι του 2019, μείωση της ανεργίας ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού (κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες) και τον διπλάσιο ρυθμό αύξησης του μέσου μισθού έναντι του 2019 (+1,2%). Από τις εξελίξεις αυτές, στις οποίες συμβάλλουν σημαντικά τα νέα δημοσιονομικά μέτρα του 2020, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται σε 1,8% έναντι του 2019.
Επίσης θετική, αλλά πιο μετριοπαθής, αναμένεται η ετήσια μεταβολή της δημόσιας κατανάλωσης (0,6%), δεδομένης της υψηλής βάσης του 2019 και της συγκρατημένης δημοσιονομικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες.

Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας αναμένεται να έχει οριακά αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη (κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα). Ειδικότερα, η μεγάλη ώθηση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ρυθμό αύξησης εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που θα είναι οριακά μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των εξαγωγών (5,2% έναντι 5,1% αντίστοιχα).

Ο πληθωρισμός του 2020 εκτιμάται οριακά μόνο υψηλότερα από του 2019 (0,7% από 0,6%, βάσει ΕνΔΤΚ). Ουσιώδης επιτάχυνση του πληθωρισμού αναμένεται μετά το 2020, καθώς το κενό παραγωγής σταδιακά θα κλείνει.

25-28 Νομεβρίου η συζήτηση στη Βουλή

Ο προϋπολογισμός θα εισαχθεί για συζήτηση στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής στις 25 Νοεμβρίου και θα γίνουν τέσσερις συνεδριάσεις, δηλαδή στις 25, 26, 27 και 28 Νοεμβρίου. Ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια προτού η Βουλή διακόψει τις εργασίες της για τις γιορτές των Χριστουγέννων.