Η Διατραπεζικά Συστήματα Πληρωμών Α.Ε. (ΔΙΑΣ) εκθέτει τις τράπεζες για τις προμήθειες

Στο θέμα των προμηθειών των τραπεζών αναφέρεται με ανακοίνωσή της η εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., που διαχειρίζεται το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών ΔΙΑΣ, διαχωρίζοντας τη θέση της ως προς τις χρεώσεις και ξεκαθαρίζοντας ότι οι χρεώσεις της για τη χρήση της υπηρεσίας DIASATM, ανέρχονται κατά μέγιστον, στο ποσό των έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,06) ανά συναλλαγή.

Με άλλα λόγια, η ΔΙΑΣ – μέτοχοι της οποίας είναι τα πιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος – δηλώνει ότι οι λοιπές υπέρογκες χρεώσεις είναι αποτέλεσμα των διοικήσεων των τραπεζών.

Η εταιρεία μάλιστα στην ανακοίνωσή της εκφράζει την υποστήριξή της στην δέσμευση των πιστωτικών ιδρυμάτων – μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου – να για μείωση των προμηθειών τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ αποτελεί το εθνικό σύστημα πληρωμών, μέσω του οποίου εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται ο κύριος όγκος των λιανικών πληρωμών στη χώρα. Ως εκ τούτου η εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία του δεν αφορά μόνον την Εταιρεία ή το τραπεζικό σύστημα αλλά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Το Σύστημα Πληρωμών υπάγεται στην επίβλεψη του Ευρωσυστήματος και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους και αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Όσον αφορά τις χρεώσεις της ΔΙΑΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας DIASATM, αυτές ανέρχονται, κατά μέγιστον, στο ποσό των έξι λεπτών του ευρώ (€ 0,06) ανά συναλλαγή.
Πέραν της αμοιβής αυτής, ουδεμία άλλη χρέωση, ανελαστική ή μη, άμεση ή έμμεση επιβάλλεται από τη ΔΙΑΣ.
Τέλος η ΔΙΑΣ Α.Ε. εκφράζει την υποστήριξή της στην πρόσφατη δέσμευση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, για αναθεώρηση της αναγγελθείσας τιμολογιακής πολιτικής στις χρεώσεις τους στις ηλεκτρονικές πληρωμές, ώστε οι χρήστες – πολίτες να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα και ταυτόχρονα να ωφελείται η Εθνική Οικονομία μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών πληρωμών που συμβάλει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την πάταξη της φοροδιαφυγής που είναι το τελικό ζητούμενο.