Η Forceapp του Ομίλου Aratos συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άμυνας με το έργο “MIRICLE”

Η εταιρεία FORCEAPP του Ομίλου Aratos, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άμυνας με το έργο “MIRICLE” για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο ναυτικό ναρκοπόλεμο.

Το “Mine Risk Clearance for Europe” (MIRICLE) έχει στόχο να αναπτύξει μία νέα πλατφόρμα ξεχωριστής λύσης για την ανίχνευση και εξουδετέρωση θαλασσίων ναρκών, χρησιμοποιώντας μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας σημαντικές βελτιώσεις στην εκτέλεση όλων των σχετικών αποστολών αντιμετώπισης ναρκών. Οι ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει μοναδικές δυνατότητες δράσης για ναρκοπέδια, συμπεριλαμβανομένων φυσικών μέσων, οργανισμών και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ικανότητας, εξαιτίας της μαζικής χρήσης των θαλάσσιων ναρκών τον 20ο αιώνα και αναμένεται ότι θα ενισχύσουν τις δυνατότητες για την αντιμετώπιση τους.

Το έργο “MIRICLE” συντονίζεται από την NAVAL GROUP του Βελγίου και μαζί με την FORCEAPP από την Ολλανδία συμμετέχουν εταιρείες από την Ρουμανία, την Λετονία, την  Εσθονία, την Γαλλία, την Πολωνία, την  Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Η FORCEAPP (Forceapp.eu) αναπτύσσει λύσεις κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως το blockchain, AI και IoT. Ο Όμιλος Aratos είναι ελληνικών συμφερόντων, με κεντρική διοίκηση στην Ελλάδα και διαθέτει εταιρείες και γραφεία σε επτά χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Νότια Αμερική