Οι «insiders» της Lamda Development που αγόρασαν ομολογίες αξίας 6,634 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος της Lamda Development Τάσος Γιαννίτσης.

Η LAMDA Development δημοσιοποίησε τα πρόσωπα (νομικά και φυσικά), που είται είναι βασικοί μέτοχοι και στελέχη της εταιρείες είτε συνδέονται με βασικούς μετόχους και στελέχη της εταιρείας, τα οποία αγόρασαν ομολογίες κατά την πρόσφατη δημόσια προσφορά. Το συνολικό ποσό που αγόρασαν οι παραπάνω μέτοχοι και τα στελέχη ανήλθε σε 6,634 εκατ. ευρώ:

  • Ο Αναστάσιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη εκτελεστικό μέλος, απέκτησε 96 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 96.000,00 ευρώ.
  • Ο Ευάγγελος Χρόνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη εκτελεστικό μέλος, απέκτησε 73 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 73.000,00 ευρώ.
  • Ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 225 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 225.000,00 ευρώ.
  • Η HOUSEMARKET A.E., απέκτησε 3.658 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 3.658.000,00 ευρώ. Η HOUSEMARKET A.E είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Η εταιρεία VNK FUND LTD, απέκτησε 1.402 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 1.402.000,00 ευρώ. Η VNK FUND LTD είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Βασίλειο Κάτσο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Η εταιρεία John S. Latsis Public Benefit Foundation, απέκτησε 915 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 915.000,00 ευρώ. Η John S. Latsis Public Benefit Foundation είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευάγγελο Χρόνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας, καθώς και τους κ.κ. Φώτιο Αντωνάτο και Δημήτριο Αφεντούλη, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Η κα Μελίνα Σωτηρία Παΐζη, Chief New Malls and Ventures Officer της Εταιρείας, απέκτησε 68 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 68.000,00 ευρώ.
  • Η εταιρεία ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ, απέκτησε 169 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 169.000,00 ευρώ. Η ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με την κα Μελίνα Σωτηρία Παΐζη, Chief New Malls and Ventures Officer της Εταιρείας.
  • Η κα Χριστίνα Μητσούλη, απέκτησε 28 κοινές ανώνυμες ομολογίες, συνολικής αξίας 28.000,00 ευρώ. Η κα Χριστίνα Μητσούλη είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, φυσικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Αλέξανδρο Κοκκίδη, Treasury and IR Director.