Η Κεντρική Μακεδονία στις περιοχές της ΕΕ όπου μόλις το 2% των νέων εγκαταλείπει την εκπαίδευση/κατάρτιση

Ένας στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών ή ποσοστό 10,2% εγκαταλείπει πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat την Τετάρτη 7/10 και αφορά στο 2019. Ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ είναι να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην ΕΕ σε λιγότερο από 10% έως το 2020. Με άλλα λόγια ο στόχος αυτός τείνει να επιτευχθεί αφού το 2019 ήταν στο 10,2%.
Πράγματι, το 2019 αρκετές περιφέρειες είχαν ποσοστό χαμηλότερο από το 10% με ορισμένα από τα χαμηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των βαλκανίων και σε περιοχές κοντά σε πρωτεύουσες.

Μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, το χαμηλότερο μερίδιο των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (μόλις 1,7%) καταγράφηκε στην παράκτια/νησιωτική περιοχή Jadranska Hrvatska στην Κροατία. Υπήρχαν τρεις άλλες περιφέρειες όπου όχι περισσότεροι από 1 στους 50 νέους εγκατέλειψαν πρόωρα την εκπαίδευση στις περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα της Τσεχίας (Πράγα) και της Λιθουανίας (Σοστόν) με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 1,9% ενώ με πολύ μικρό ποσοστό 2% ακολουθεί μία ελληνική περιοχή η Κεντρική Μακεδονία.

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση συγκεντρώθηκαν σε νησιωτικές ή περιφερειακές περιοχές της ΕΕ, όπου είναι πιθανό ότι ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό φοιτητών εγκαταλείπουν το σπίτι τους για να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο μάθημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρόγραμμα, αφήνοντας πίσω τους υψηλότερη συγκέντρωση πρώιμων αποφοίτων.

Το μερίδιο των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν επίσης σχετικά υψηλό στο μεγαλύτερο μέρος της νότιας Ευρώπης και στο μεγαλύτερο μέρος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η νοτιοανατολική βουλγαρική περιοχή Yugoiztochen είχε το υψηλότερο μερίδιο των ατόμων που εγκατέλειψαν πρόωρα εκπαίδευση και κατάρτιση στο 27,2% το 2019.

Αν και το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση ήταν συγκριτικά αρκετά χαμηλό στα κράτη μέλη της Δυτικής Ευρώπης, πρώην βιομηχανικές περιοχές κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα η περιοχή Province de Liège στο Βέλγιο ή η περιοχή Nord-Pas de Calais στη Γαλλία.