Η μετοχή του ΟΠΑΠ: Παραμένει σε ανοδική πορεία

Στο μεγάλο διάγραμμα (δεξιά) απεικονίζεται η πορεία της τιμής της μετοχής σε εβδομαδιαία βάση (εβδομαδιαίες παρατηρήσεις με υψηλή τιμή, ελάχιστη τιμή και κλείσιμο) και ο Κινητός Μέσος ΄Ορος 30 Εβδομάδων (η γραμμή με το έντονο μαύρο). Στο μικρό διάγραμμα (αριστερά) απεικονίζεται η πορεία της τιμής σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια (ετήσιες παρατηρήσεις με τη διακύμανση της τιμής στη διάρκεια του έτους υψηλή τιμή, ελάχιστη τιμή).