Η μείωση παραγωγής λιγνίτη ρίχνει 8,1% και τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

Μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πολύ αρνητική πορεία των εξαγωγών τον Νοέμβριο του 2019, ανακοινώθηκε και ότι ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον ίδιο μήνα παρουσίασε μείωση 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2018.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε οριακή αύξηση 0,1%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Νοεμβρίου 2019 παρουσίασε μείωση 3,6% , σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019.

Τί πάει στραβά; Λιγνίτης και πετρέλαιο είναι η απάντηση

Η μείωση 8,1% του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Νοέμβριο του 2019 προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από τη μείωση:
Κατά 9,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
Κατά 4,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.
Κατά 20,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.