Η Motoroil άντλησε 200 εκατ. ευρώ με επιτόκιο και απόδοση 1,9%, στο ελάχιστο όριο του εύρους τιμών

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η δημόσια προσφορά της έκδοσης του ομολογιακού δανείου της Motoroil. Η εταιρεία συγκέντρωσε 200 εκατ. ευρώ και θα εκδώσει 200.000 ομολογίες με τιμή διάθεσης στο άρτιο, δηλαδή €1.000 ανά ομολογία. Η τελική απόδοση ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως.

Με άλλα λόγια ορίστηκε στην ελάχιστη τιμή του εύρους τιμών που πραγματοποιήθηκε η δημόσια προσφορά και ήταν 1,90% έως 2,30%.

Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 147.000 ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 53.000 ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.019,31 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,1 φορές.

Η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ήταν Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς