Η Optima Bank της Motor Oil πουλάει και αγοράζει μετοχές της Motor Oil

Σύμφωνα με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών η εισηγμένη εταιρεία Motoroil Hellas, που ελέγχεται από την οικογένεια Βαρδινογιάννηανακοίνωσε πως η τράπεζα Optima Bank την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε αγοραπωλησίες μετοχών της Motoroil. H Optima Bank ανήκει κατά 100% στη Motoroil μέσω αλλοδαπών νομικών προσώπων.

Ημερομηνία Είδος   Συναλλαγής Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό   Μέσο Αξία (σε ΕΥΡΩ)
01/11/2019

Πώληση

889

Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ)

19.489,64

Αγορά

1.572

Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ)

34.464,24

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας OPTIMA BANK A.E., ενώ κατέχει τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).