Η Παντελάκης ΑΕΠΕΥ ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020.