Η Τράπεζα Πειραιώς παύει να χρεώνει έξοδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, με επιστολή της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημέρωσε ότι αποσύρει από τα συμβόλαιά της τον όρο που αφορά έξοδα διαχείρισης και αξιολόγησης αιτήματος για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων.
Η ως άνω ενέργεια της τράπεζας, συμβαδίζει αφενός με την τήρηση των κανόνων διαφάνειας που η Κυβέρνηση απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών και αγαθών, αφετέρου αποτελεί πράξη εταιρικής υπευθυνότητας έναντι των καταναλωτών.