Η Viva Wallet ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση της Praxia Bank

H Viva Wallet Holdings ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Atlas Merchant Capital για την απόκτηση του 100% των μετοχών της Praxia Bank, όπως είχε προδιαγεγραφεί μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Από την πλευρά της η Praxia Bank ανακοίνωσε ότι η Atlas Merchant Capital, 100% μέτοχος της τράπεζας, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Viva Wallet Holdings.

Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και των άλλων αρμοδίων αρχών. Η UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Praxiabank και της Atlas Merchant Capital, καταλήγει η ανακοίνωση.