Ιατρικό Αθηνών: Νέο ομολογιακό δάνειο 100,3 εκατ. ευρώ

Την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε το Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., αντλώντας ρευστότητα ύψους 100,3 εκατ. ευρώ.

Το δάνειο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank, με την τελευταία να ορίζεται ως διαχειρίστρια.

Το ομολογιακό έχει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026 με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο έτη.

Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του υφυστάμενου ομολογιακού δανείου και των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανείων.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 24-09-2021 προέβη στην υπογραφή του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., με Διαχειρίστρια την τελευταία, συνολικής ονομαστικής αξίας 100.290.492€ εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σε συνέχεια της από 06-09-2021 σχετικής απόφασης του Δ.Σ.

Το νέο Ομολογιακό Δάνειο προβλέπει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026 και με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανεισμού καθώς και των υφιστάμενων  βραχυπρόθεσμων δανείων.