Ideal: Στο 7,8839% το ποσοστό της Blantyre Capital

Η Ideal Holdings ανακοίνωσε πως έλαβε σχετικές γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου, από τα ακόλουθα υπόχρεα πρόσωπα:

  • Από την εταιρεία “ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.” για λογαριασμό της ιδίας και της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, μέτοχο της Εταιρείας,
  • Από την εταιρεία “BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD” για λογαριασμό της ιδίας και της ελεγχόμενης από αυτήν Ετερόρρυθμης εταιρείας “STRIX Holdings L.P.”
  • Από τον κ. MUBASHIR MUKADAM για λογαριασμό του ιδίου και της ελεγχόμενης από αυτόν Ετερόρρυθμης εταιρείας “STRIX Holdings L.P.”

Με τις σχετικές γνωστοποιήσεις τους οι ανωτέρω, ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι στις 15.09.2022 σε συνέχεια του από 15.09.2022 Συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών λόγω εισφοράς σε είδος της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” στο κεφάλαιο της “STRIX Holdings L.P.” καταχωρήθηκε, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που τηρείται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.”, η μεταβίβαση 2.481.468 μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” προς την εταιρεία “STRIX Holdings L.P.”, που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Εταίρο της “STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED”, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με έδρα στο Δουβλίνο.

Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και πλέον κατέχει το 0,0024% αυτών, δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου και η εταιρεία “STRIX Holdings L.P.”, κατέχει πλέον άμεσα 2.481.468 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό 7,8839% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία).

Η εταιρεία “STRIX Holdings L.P.” ελέγχεται έμμεσα από την BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD, εταιρεία με έδρα τις Νήσους Κέιμαν, μέσω της ακόλουθης αλυσίδας εταιρειών, STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED, STRIX ASSET MANAGEMENT LIMITED, LIKOMA HOLDINGS LIMITED, BLANTYRE SPECIAL SITUTATIONS FUND II ICAV, BLANTYRE SPECIAL SITUTATIONS FUND II LP, BLANTYRE FUND II GP LIMITED.

Η εταιρεία BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD ελέγχεται από τον κ. MUBASHIR MUKADAM ο οποίος ελέγχει πλέον έμμεσα 2.481.468 δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι ποσοστό 7,8839%.