Ideal Holdings: Στο 11,69% το ποσοστό της Truad Verwaltungs

Η Truad Verwaltungs ελέγχει έμμεσα το 11,69% των δικαιωμάτων ψήφου της Ideal Holdings, ήτοι 5.613.337 δικαιώματα ψήφου, μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Torval Investment.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Χ.Α., η IDEAL HOLDINGS κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 22.12.2023 από την Truad Verwaltungs A.G. («Truad»), υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια ανέκκλητου ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private irrevocable discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των κατιόντων του πατρός του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Έως τις 22.12.2023, η Truad κατείχε έμμεσα μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων εταιρειών (ήτοι μέσω της εταιρείας Torval Investment Corp., η οποία ήλεγχε την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Lavonos Ltd, η οποία ήλεγχε τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες Thrush Investment Holdings Limited και Tinola Holding S.à.r.l.) 11,69% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 5.613.337 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας).

Στις 22.12.2023 έλαβαν χώρα τα κάτωθι:

α) η εταιρεία Lavonos Ltd μεταβίβασε στην εταιρεία Torval Investment Corp. το σύνολο (100%) των μετοχών που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της, Thrush Investment Holdings Limited και Tinola Holding S.à.r.l. και

β) η εταιρεία Tinola Holding S.à.r.l. μεταβίβασε στην εταιρεία Torval Investment Corp. τις μετοχές που άμεσα κατείχε στην Εταιρεία (ήτοι το 0,58% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ενσωματώνονται σε 280.400 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές).

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων μεταβιβάσεων, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα η Truad παρέμεινε αμετάβλητο.

Συγκεκριμένα, σήμερα η Truad ελέγχει έμμεσα το 11,69% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 5.613.337 δικαιώματα ψήφου, μέσω του ελέγχου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Torval Investment Corp., η οποία:

i. Κατέχει το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει άμεσα 5.332.937 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι το 11,11% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ii. Κατέχει άμεσα το 0,58% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ήτοι 280.400 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία ότι η Truad ελέγχει και ασκεί τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου κατά την διακριτική της ευχέρεια και κρίση, χωρίς να λαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες ή εντολές από τους δικαιούχους του Εμπιστεύματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ελέγχει κατά την έννοια του Ν.3556/2007 την Truad.