Είδη πρώτης ανάγκης σε ευάλωτες οικογένειες και εκπαιδευτικά δώρα σε παιδιά διένειμε ο Όμιλος ΕΛΠΕ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ” που υλοποιεί, προσέφερε για ακόμη μία χρονιά περισσότερα από 3.000 εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μαθητές από 30 σχολικές μονάδες παιδικών σταθμών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες και παιδιά, μέσω φορέων κοινωνικής πρόνοιας που εδράζονται σε περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Τα εκπαιδευτικά δώρα διανεμήθηκαν από εκπροσώπους του Ομίλου προς όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία, χαρίζοντας χαμόγελα και χαρά στα πρόσωπα των μαθητών. Παράλληλα, ο Όμιλος προσέφερε δώρα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας, του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.

Αναλυτικά, τα σχολικά συγκροτήματα, των οποίων μαθητές έλαβαν Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά δώρα τη φετινή χρονιά, είναι τα ακόλουθα:

Ειδικό     Σχολείο Ελευσίνας

1ο     Δημοτικό Ελευσίνας
3ο     Δημοτικό Ελευσίνας
4ο     Δημοτικό Ελευσίνας
5ο     Δημοτικό Ελευσίνας
7ο     Δημοτικό Ελευσίνας
8ο     Δημοτικό Ελευσίνας
3ο     Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
1ο     Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
2ο     Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
6ο     Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
7ο     Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
8ο     Νηπιαγωγείο Ελευσίνας
5ο     Δημοτικό Ασπροπύργου
6ο     Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
5o     Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
9ο     Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
10ο     Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
2ο     Δημοτικό Μαγούλας
3ο     Δημοτικό Μαγούλας
3ο     Δημοτικό Μάνδρας
3ο     Νηπιαγωγείο Μάνδρας
4ο     Νηπιαγωγείο Μάνδρας
2ο     Δημοτικό Μεγάρων
8ο     Νηπιαγωγείο Μεγάρων
ΗΡΟΔΩΡΟΣ Α’ Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
ΗΡΟΔΩΡΟΣ Β’ Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
ΗΡΟΔΩΡΟΣ Γ’ Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
2ο      Δημοτικό Νέας Περάμου
ΗΡΟΔΩΡΟΣ Παιδικός Σταθμός Ν. Περάμου

Επιπλέον, περισσότερες από 600 οικογένειες έλαβαν τρόφιμα και γλυκίσματα στο πλαίσιο της σταθερής ενίσχυσης του Ομίλου προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Ν. Περάμου και του Κοινωνικού Συσσιτίου Αγ. Γεωργίου Ελευσίνας. Συμπληρωματικά, διατέθηκαν άνω των 140 πακέτων προσφοράς και αγάπης σε άπορες οικογένειες του Θριάσιου, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς.

Η κοινωνική υπευθυνότητα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκεται διαρκώς κοντά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με σχολεία, φορείς και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, δίνοντας βαρύτητα στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί τις δραστηριότητές του.